// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/* Copyright(c) 2009-2014 Realtek Corporation.*/

#include "../wifi.h"
#include "../pci.h"
#include "../ps.h"
#include "reg.h"
#include "def.h"
#include "phy.h"
#include "../rtl8723com/phy_common.h"
#include "rf.h"
#include "dm.h"
#include "../rtl8723com/dm_common.h"
#include "table.h"
#include "trx.h"
#include <linux/kernel.h>

static bool _rtl8723be_phy_bb8723b_config_parafile(struct ieee80211_hw *hw);
static bool _rtl8723be_phy_config_mac_with_headerfile(struct ieee80211_hw *hw);
static bool _rtl8723be_phy_config_bb_with_headerfile(struct ieee80211_hw *hw,
						   u8 configtype);
static bool _rtl8723be_phy_config_bb_with_pgheaderfile(struct ieee80211_hw *hw,
						    u8 configtype);
static bool _rtl8723be_phy_sw_chnl_step_by_step(struct ieee80211_hw *hw,
						u8 channel, u8 *stage,
						u8 *step, u32 *delay);

static void rtl8723be_phy_set_rf_on(struct ieee80211_hw *hw);
static void rtl8723be_phy_set_io(struct ieee80211_hw *hw);

u32 rtl8723be_phy_query_rf_reg(struct ieee80211_hw *hw, enum radio_path rfpath,
			    u32 regaddr, u32 bitmask)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	u32 original_value, readback_value, bitshift;

	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_TRACE,
		"regaddr(%#x), rfpath(%#x), bitmask(%#x)\n",
		regaddr, rfpath, bitmask);

	spin_lock(&rtlpriv->locks.rf_lock);

	original_value = rtl8723_phy_rf_serial_read(hw, rfpath, regaddr);
	bitshift = rtl8723_phy_calculate_bit_shift(bitmask);
	readback_value = (original_value & bitmask) >> bitshift;

	spin_unlock(&rtlpriv->locks.rf_lock);

	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_TRACE,
		"regaddr(%#x), rfpath(%#x), bitmask(%#x), original_value(%#x)\n",
		regaddr, rfpath, bitmask, original_value);

	return readback_value;
}

void rtl8723be_phy_set_rf_reg(struct ieee80211_hw *hw, enum radio_path path,
			   u32 regaddr, u32 bitmask, u32 data)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	u32 original_value, bitshift;

	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_TRACE,
		"regaddr(%#x), bitmask(%#x), data(%#x), rfpath(%#x)\n",
		regaddr, bitmask, data, path);

	spin_lock(&rtlpriv->locks.rf_lock);

	if (bitmask != RFREG_OFFSET_MASK) {
			original_value = rtl8723_phy_rf_serial_read(hw, path,
								  regaddr);
			bitshift = rtl8723_phy_calculate_bit_shift(bitmask);
			data = ((original_value & (~bitmask)) |
				(data << bitshift));
		}

	rtl8723_phy_rf_serial_write(hw, path, regaddr, data);

	spin_unlock(&rtlpriv->locks.rf_lock);

	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_TRACE,
		"regaddr(%#x), bitmask(%#x), data(%#x), rfpath(%#x)\n",
		regaddr, bitmask, data, path);

}

bool rtl8723be_phy_mac_config(struct ieee80211_hw *hw)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	bool rtstatus = _rtl8723be_phy_config_mac_with_headerfile(hw);

	rtl_write_byte(rtlpriv, 0x04CA, 0x0B);
	return rtstatus;
}

bool rtl8723be_phy_bb_config(struct ieee80211_hw *hw)
{
	bool rtstatus = true;
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	u16 regval;
	u8 b_reg_hwparafile = 1;
	u32 tmp;
	u8 crystalcap = rtlpriv->efuse.crystalcap;
	rtl8723_phy_init_bb_rf_reg_def(hw);
	regval = rtl_read_word(rtlpriv, REG_SYS_FUNC_EN);
	rtl_write_word(rtlpriv, REG_SYS_FUNC_EN,
		    regval | BIT(13) | BIT(0) | BIT(1));

	rtl_write_byte(rtlpriv, REG_RF_CTRL, RF_EN | RF_RSTB | RF_SDMRSTB);
	rtl_write_byte(rtlpriv, REG_SYS_FUNC_EN,
		    FEN_PPLL | FEN_PCIEA | FEN_DIO_PCIE |
		    FEN_BB_GLB_RSTN | FEN_BBRSTB);
	tmp = rtl_read_dword(rtlpriv, 0x4c);
	rtl_write_dword(rtlpriv, 0x4c, tmp | BIT(23));

	rtl_write_byte(rtlpriv, REG_AFE_XTAL_CTRL + 1, 0x80);

	if (b_reg_hwparafile == 1)
		rtstatus = _rtl8723be_phy_bb8723b_config_parafile(hw);

	crystalcap = crystalcap & 0x3F;
	rtl_set_bbreg(hw, REG_MAC_PHY_CTRL, 0xFFF000,
		   (crystalcap | crystalcap << 6));

	return rtstatus;
}

bool rtl8723be_phy_rf_config(struct ieee80211_hw *hw)
{
	return rtl8723be_phy_rf6052_config(hw);
}

static bool _rtl8723be_check_positive(struct ieee80211_hw *hw,
				   const u32 condition1,
				   const u32 condition2)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_hal *rtlhal = rtl_hal(rtlpriv);
	u32 cut_ver = ((rtlhal->version & CHIP_VER_RTL_MASK)
					>> CHIP_VER_RTL_SHIFT);
	u32 intf = (rtlhal->interface == INTF_USB ? BIT(1) : BIT(0));

	u8 board_type = ((rtlhal->board_type & BIT(4)) >> 4) << 0 | /* _GLNA */
			 ((rtlhal->board_type & BIT(3)) >> 3) << 1 | /* _GPA */
			 ((rtlhal->board_type & BIT(7)) >> 7) << 2 | /* _ALNA */
			 ((rtlhal->board_type & BIT(6)) >> 6) << 3 | /* _APA */
			 ((rtlhal->board_type & BIT(2)) >> 2) << 4; /* _BT  */

	u32 cond1 = condition1, cond2 = condition2;
	u32 driver1 = cut_ver << 24 |	/* CUT ver */
		   0 << 20 |			/* interface 2/2 */
		   0x04 << 16 |		/* platform */
		   rtlhal->package_type << 12 |
		   intf << 8 |			/* interface 1/2 */
		   board_type;

	u32 driver2 = rtlhal->type_glna << 0 |
		   rtlhal->type_gpa << 8 |
		   rtlhal->type_alna << 16 |
		   rtlhal->type_apa << 24;

	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
		"===> [8812A] CheckPositive (cond1, cond2) = (0x%X 0x%X)\n",
		cond1, cond2);
	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
		"===> [8812A] CheckPositive (driver1, driver2) = (0x%X 0x%X)\n",
		driver1, driver2);

	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
		"(Platform, Interface) = (0x%X, 0x%X)\n", 0x04, intf);
	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
		"(Board, Package) = (0x%X, 0x%X)\n",
		rtlhal->board_type, rtlhal->package_type);

	/*============== Value Defined Check ===============*/
	/*QFN Type [15:12] and Cut Version [27:24] need to do value check*/

	if (((cond1 & 0x0000F000) != 0) && ((cond1 & 0x0000F000) !=
		(driver1 & 0x0000F000)))
		return false;
	if (((cond1 & 0x0F000000) != 0) && ((cond1 & 0x0F000000) !=
		(driver1 & 0x0F000000)))
		return false;

	/*=============== Bit Defined Check ================*/
	/* We don't care [31:28] */

	cond1  &= 0x00FF0FFF;
	driver1 &= 0x00FF0FFF;

	if ((cond1 & driver1) == cond1) {
		u32 mask = 0;

		if ((cond1 & 0x0F) == 0) /* BoardType is DONTCARE*/
			return true;

		if ((cond1 & BIT(0)) != 0) /*GLNA*/
			mask |= 0x000000FF;
		if ((cond1 & BIT(1)) != 0) /*GPA*/
			mask |= 0x0000FF00;
		if ((cond1 & BIT(2)) != 0) /*ALNA*/
			mask |= 0x00FF0000;
		if ((cond1 & BIT(3)) != 0) /*APA*/
			mask |= 0xFF000000;

		/* BoardType of each RF path is matched*/
		if ((cond2 & mask) == (driver2 & mask))
			return true;
		else
			return false;
	}
	return false;
}

static void _rtl8723be_config_rf_reg(struct ieee80211_hw *hw, u32 addr,
				   u32 data, enum radio_path rfpath,
				   u32 regaddr)
{
	if (addr == 0xfe || addr == 0xffe) {
		/* In order not to disturb BT music
		 *	when wifi init.(1ant NIC only)
		 */
		mdelay(50);
	} else {
		rtl_set_rfreg(hw, rfpath, regaddr, RFREG_OFFSET_MASK, data);
		udelay(1);
	}
}
static void _rtl8723be_config_rf_radio_a(struct ieee80211_hw *hw,
					 u32 addr, u32 data)
{
	u32 content = 0x1000; /*RF Content: radio_a_txt*/
	u32 maskforphyset = (u32)(content & 0xE000);

	_rtl8723be_config_rf_reg(hw, addr, data, RF90_PATH_A,
				 addr | maskforphyset);

}

static void _rtl8723be_phy_init_tx_power_by_rate(struct ieee80211_hw *hw)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;

	u8 band, path, txnum, section;

	for (band = BAND_ON_2_4G; band <= BAND_ON_5G; ++band)
		for (path = 0; path < TX_PWR_BY_RATE_NUM_RF; ++path)
			for (txnum = 0; txnum < TX_PWR_BY_RATE_NUM_RF; ++txnum)
				for (section = 0;
				   section < TX_PWR_BY_RATE_NUM_SECTION;
				   ++section)
					rtlphy->tx_power_by_rate_offset
					 [band][path][txnum][section] = 0;
}

static void _rtl8723be_config_bb_reg(struct ieee80211_hw *hw,
				   u32 addr, u32 data)
{
	if (addr == 0xfe) {
		mdelay(50);
	} else if (addr == 0xfd) {
		mdelay(5);
	} else if (addr == 0xfc) {
		mdelay(1);
	} else if (addr == 0xfb) {
		udelay(50);
	} else if (addr == 0xfa) {
		udelay(5);
	} else if (addr == 0xf9) {
		udelay(1);
	} else {
		rtl_set_bbreg(hw, addr, MASKDWORD, data);
		udelay(1);
	}
}

static void _rtl8723be_phy_set_txpower_by_rate_base(struct ieee80211_hw *hw,
						  u8 band,
						  u8 path, u8 rate_section,
						  u8 txnum, u8 value)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;

	if (path > RF90_PATH_D) {
		rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD,
			"Invalid Rf Path %d in phy_SetTxPowerByRatBase()\n",
			path);
		return;
	}

	if (band == BAND_ON_2_4G) {
		switch (rate_section) {
		case CCK:
			rtlphy->txpwr_by_rate_base_24g[path][txnum][0] = value;
			break;
		case OFDM:
			rtlphy->txpwr_by_rate_base_24g[path][txnum][1] = value;
			break;
		case HT_MCS0_MCS7:
			rtlphy->txpwr_by_rate_base_24g[path][txnum][2] = value;
			break;
		case HT_MCS8_MCS15:
			rtlphy->txpwr_by_rate_base_24g[path][txnum][3] = value;
			break;
		default:
			rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD,
				"Invalid RateSection %d in Band 2.4G, Rf Path %d, %dTx in PHY_SetTxPowerByRateBase()\n",
				rate_section, path, txnum);
			break;
		}
	} else {
		rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD,
			"Invalid Band %d in PHY_SetTxPowerByRateBase()\n",
			band);
	}

}

static u8 _rtl8723be_phy_get_txpower_by_rate_base(struct ieee80211_hw *hw,
						 u8 band, u8 path, u8 txnum,
						 u8 rate_section)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
	u8 value = 0;
	if (path > RF90_PATH_D) {
		rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD,
			"Invalid Rf Path %d in PHY_GetTxPowerByRateBase()\n",
			path);
		return 0;
	}

	if (band == BAND_ON_2_4G) {
		switch (rate_section) {
		case CCK:
			value = rtlphy->txpwr_by_rate_base_24g[path][txnum][0];
			break;
		case OFDM:
			value = rtlphy->txpwr_by_rate_base_24g[path][txnum][1];
			break;
		case HT_MCS0_MCS7:
			value = rtlphy->txpwr_by_rate_base_24g[path][txnum][2];
			break;
		case HT_MCS8_MCS15:
			value = rtlphy->txpwr_by_rate_base_24g[path][txnum][3];
			break;
		default:
			rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD,
				"Invalid RateSection %d in Band 2.4G, Rf Path %d, %dTx in PHY_GetTxPowerByRateBase()\n",
				rate_section, path, txnum);
			break;
		}
	} else {
		rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD,
			"Invalid Band %d in PHY_GetTxPowerByRateBase()\n",
			band);
	}

	return value;
}

static void _rtl8723be_phy_store_txpower_by_rate_base(struct ieee80211_hw *hw)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
	u16 rawvalue = 0;
	u8 base = 0, path = 0;

	for (path = RF90_PATH_A; path <= RF90_PATH_B; ++path) {
		if (path == RF90_PATH_A) {
			rawvalue = (u16)(rtlphy->tx_power_by_rate_offset
				[BAND_ON_2_4G][path][RF_1TX][3] >> 24) & 0xFF;
			base = (rawvalue >> 4) * 10 + (rawvalue & 0xF);
			_rtl8723be_phy_set_txpower_by_rate_base(hw,
				BAND_ON_2_4G, path, CCK, RF_1TX, base);
		} else if (path == RF90_PATH_B) {
			rawvalue = (u16)(rtlphy->tx_power_by_rate_offset
				[BAND_ON_2_4G][path][RF_1TX][3] >> 0) & 0xFF;
			base = (rawvalue >> 4) * 10 + (rawvalue & 0xF);
			_rtl8723be_phy_set_txpower_by_rate_base(hw,
								BAND_ON_2_4G,
								path, CCK,
								RF_1TX, base);
		}
		rawvalue = (u16)(rtlphy->tx_power_by_rate_offset
				[BAND_ON_2_4G][path][RF_1TX][1] >> 24) & 0xFF;
		base = (rawvalue >> 4) * 10 + (rawvalue & 0xF);
		_rtl8723be_phy_set_txpower_by_rate_base(hw, BAND_ON_2_4G,
							path, OFDM, RF_1TX,
							base);

		rawvalue = (u16)(rtlphy->tx_power_by_rate_offset
				[BAND_ON_2_4G][path][RF_1TX][5] >> 24) & 0xFF;
		base = (rawvalue >> 4) * 10 + (rawvalue & 0xF);
		_rtl8723be_phy_set_txpower_by_rate_base(hw, BAND_ON_2_4G,
							path, HT_MCS0_MCS7,
							RF_1TX, base);

		rawvalue = (u16)(rtlphy->tx_power_by_rate_offset
				[BAND_ON_2_4G][path][RF_2TX][7] >> 24) & 0xFF;
		base = (rawvalue >> 4) * 10 + (rawvalue & 0xF);
		_rtl8723be_phy_set_txpower_by_rate_base(hw, BAND_ON_2_4G,
							path, HT_MCS8_MCS15,
							RF_2TX, base);
	}
}

static void _phy_convert_txpower_dbm_to_relative_value(u32 *data, u8 start,
						u8 end, u8 base_val)
{
	s8 i = 0;
	u8 temp_value = 0;
	u32 temp_data = 0;

	for (i = 3; i >= 0; --i) {
		if (i >= start && i <= end) {
			/* Get the exact value */
			temp_value = (u8)(*data >> (i * 8)) & 0xF;
			temp_value += ((u8)((*data >> (i*8 + 4)) & 0xF)) * 10;

			/* Change the value to a relative value */
			temp_value = (temp_value > base_val) ?
				   temp_value - base_val :
				   base_val - temp_value;
		} else {
			temp_value = (u8)(*data >> (i * 8)) & 0xFF;
		}
		temp_data <<= 8;
		temp_data |= temp_value;
	}
	*data = temp_data;
}

static void _rtl8723be_phy_convert_txpower_dbm_to_relative_value(
							struct ieee80211_hw *hw)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
	u8 base = 0, rfpath = RF90_PATH_A;

	base = _rtl8723be_phy_get_txpower_by_rate_base(hw,
			BAND_ON_2_4G, rfpath, RF_1TX, CCK);
	_phy_convert_txpower_dbm_to_relative_value(
	  &rtlphy->tx_power_by_rate_offset[BAND_ON_2_4G][rfpath][RF_1TX][2],
	  1, 1, base);
	_phy_convert_txpower_dbm_to_relative_value(
	  &rtlphy->tx_power_by_rate_offset[BAND_ON_2_4G][rfpath][RF_1TX][3],
	  1, 3, base);

	base = _rtl8723be_phy_get_txpower_by_rate_base(hw, BAND_ON_2_4G, rfpath,
						    RF_1TX, OFDM);
	_phy_convert_txpower_dbm_to_relative_value(
	  &rtlphy->tx_power_by_rate_offset[BAND_ON_2_4G][rfpath][RF_1TX][0],
	  0, 3, base);
	_phy_convert_txpower_dbm_to_relative_value(
	  &rtlphy->tx_power_by_rate_offset[BAND_ON_2_4G][rfpath][RF_1TX][1],
	  0, 3, base);

	base = _rtl8723be_phy_get_txpower_by_rate_base(hw, BAND_ON_2_4G,
						rfpath, RF_1TX, HT_MCS0_MCS7);
	_phy_convert_txpower_dbm_to_relative_value(
	  &rtlphy->tx_power_by_rate_offset[BAND_ON_2_4G][rfpath][RF_1TX][4],
	  0, 3, base);
	_phy_convert_txpower_dbm_to_relative_value(
	  &rtlphy->tx_power_by_rate_offset[BAND_ON_2_4G][rfpath][RF_1TX][5],
	  0, 3, base);

	base = _rtl8723be_phy_get_txpower_by_rate_base(hw, BAND_ON_2_4G,
						    rfpath, RF_2TX,
						    HT_MCS8_MCS15);
	_phy_convert_txpower_dbm_to_relative_value(
	  &rtlphy->tx_power_by_rate_offset[BAND_ON_2_4G][rfpath][RF_2TX][6],
	  0, 3, base);

	_phy_convert_txpower_dbm_to_relative_value(
	  &rtlphy->tx_power_by_rate_offset[BAND_ON_2_4G][rfpath][RF_2TX][7],
	  0, 3, base);

	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_POWER, DBG_TRACE,
		"<===%s\n", __func__);
}

static void phy_txpower_by_rate_config(struct ieee80211_hw *hw)
{
	_rtl8723be_phy_store_txpower_by_rate_base(hw);
	_rtl8723be_phy_convert_txpower_dbm_to_relative_value(hw);
}

static bool _rtl8723be_phy_bb8723b_config_parafile(struct ieee80211_hw *hw)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
	struct rtl_efuse *rtlefuse = rtl_efuse(rtl_priv(hw));
	bool rtstatus;

	/* switch ant to BT */
	if (rtlpriv->rtlhal.interface == INTF_USB) {
		rtl_write_dword(rtlpriv, 0x948, 0x0);
	} else {
		if (rtlpriv->btcoexist.btc_info.single_ant_path == 0)
			rtl_write_dword(rtlpriv, 0x948, 0x280);
		else
			rtl_write_dword(rtlpriv, 0x948, 0x0);
	}

	rtstatus = _rtl8723be_phy_config_bb_with_headerfile(hw,
						BASEBAND_CONFIG_PHY_REG);
	if (!rtstatus) {
		pr_err("Write BB Reg Fail!!\n");
		return false;
	}
	_rtl8723be_phy_init_tx_power_by_rate(hw);
	if (!rtlefuse->autoload_failflag) {
		rtlphy->pwrgroup_cnt = 0;
		rtstatus = _rtl8723be_phy_config_bb_with_pgheaderfile(hw,
						BASEBAND_CONFIG_PHY_REG);
	}
	phy_txpower_by_rate_config(hw);
	if (!rtstatus) {
		pr_err("BB_PG Reg Fail!!\n");
		return false;
	}
	rtstatus = _rtl8723be_phy_config_bb_with_headerfile(hw,
						BASEBAND_CONFIG_AGC_TAB);
	if (!rtstatus) {
		pr_err("AGC Table Fail\n");
		return false;
	}
	rtlphy->cck_high_power = (bool)(rtl_get_bbreg(hw,
						   RFPGA0_XA_HSSIPARAMETER2,
						   0x200));
	return true;
}

static bool rtl8723be_phy_config_with_headerfile(struct ieee80211_hw *hw,
						 u32 *array_table,
						 u16 arraylen,
		void (*set_reg)(struct ieee80211_hw *hw, u32 regaddr, u32 data))
{
	#define COND_ELSE 2
	#define COND_ENDIF 3

	int i = 0;
	u8 cond;
	bool matched = true, skipped = false;

	while ((i + 1) < arraylen) {
		u32 v1 = array_table[i];
		u32 v2 = array_table[i + 1];

		if (v1 & (BIT(31) | BIT(30))) {/*positive & negative condition*/
			if (v1 & BIT(31)) {/* positive condition*/
				cond = (u8)((v1 & (BIT(29) | BIT(28))) >> 28);
				if (cond == COND_ENDIF) { /*end*/
					matched = true;
					skipped = false;
				} else if (cond == COND_ELSE) { /*else*/
					matched = skipped ? false : true;
				} else {/*if , else if*/
					if (skipped) {
						matched = false;
					} else {
						if (_rtl8723be_check_positive(
								hw, v1, v2)) {
							matched = true;
							skipped = true;
						} else {
							matched = false;
							skipped = false;
						}
					}
				}
			} else if (v1 & BIT(30)) { /*negative condition*/
			/*do nothing*/
			}
		} else {
			if (matched)
				set_reg(hw, v1, v2);
		}
		i = i + 2;
	}

	return true;
}

static bool _rtl8723be_phy_config_mac_with_headerfile(struct ieee80211_hw *hw)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);

	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE, "Read rtl8723beMACPHY_Array\n");

	return rtl8723be_phy_config_with_headerfile(hw,
			RTL8723BEMAC_1T_ARRAY, RTL8723BEMAC_1T_ARRAYLEN,
			rtl_write_byte_with_val32);
}

static bool _rtl8723be_phy_config_bb_with_headerfile(struct ieee80211_hw *hw,
						   u8 configtype)
{

	if (configtype == BASEBAND_CONFIG_PHY_REG)
		return rtl8723be_phy_config_with_headerfile(hw,
				RTL8723BEPHY_REG_1TARRAY,
				RTL8723BEPHY_REG_1TARRAYLEN,
				_rtl8723be_config_bb_reg);
	else if (configtype == BASEBAND_CONFIG_AGC_TAB)
		return rtl8723be_phy_config_with_headerfile(hw,
				RTL8723BEAGCTAB_1TARRAY,
				RTL8723BEAGCTAB_1TARRAYLEN,
				rtl_set_bbreg_with_dwmask);

	return false;
}

static u8 _rtl8723be_get_rate_section_index(u32 regaddr)
{
	u8 index = 0;

	switch (regaddr) {
	case RTXAGC_A_RATE18_06:
		index = 0;
	break;
	case RTXAGC_A_RATE54_24:
		index = 1;
	break;
	case RTXAGC_A_CCK1_MCS32:
		index = 2;
	break;
	case RTXAGC_B_CCK11_A_CCK2_11:
		index = 3;
	break;
	case RTXAGC_A_MCS03_MCS00:
		index = 4;
	break;
	case RTXAGC_A_MCS07_MCS04:
		index = 5;
	break;
	case RTXAGC_A_MCS11_MCS08:
		index = 6;
	break;
	case RTXAGC_A_MCS15_MCS12:
		index = 7;
	break;
	case RTXAGC_B_RATE18_06:
		index = 0;
	break;
	case RTXAGC_B_RATE54_24:
		index = 1;
	break;
	case RTXAGC_B_CCK1_55_MCS32:
		index = 2;
	break;
	case RTXAGC_B_MCS03_MCS00:
		index = 4;
	break;
	case RTXAGC_B_MCS07_MCS04:
		index = 5;
	break;
	case RTXAGC_B_MCS11_MCS08:
		index = 6;
	break;
	case RTXAGC_B_MCS15_MCS12:
		index = 7;
	break;
	default:
		regaddr &= 0xFFF;
		if (regaddr >= 0xC20 && regaddr <= 0xC4C)
			index = (u8)((regaddr - 0xC20) / 4);
		else if (regaddr >= 0xE20 && regaddr <= 0xE4C)
			index = (u8)((regaddr - 0xE20) / 4);
		break;
	}
	return index;
}

static void _rtl8723be_store_tx_power_by_rate(struct ieee80211_hw *hw,
					   u32 band, u32 rfpath,
					   u32 txnum, u32 regaddr,
					   u32 bitmask, u32 data)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
	u8 rate_section = _rtl8723be_get_rate_section_index(regaddr);

	if (band != BAND_ON_2_4G && band != BAND_ON_5G) {
		rtl_dbg(rtlpriv, FPHY, PHY_TXPWR, "Invalid Band %d\n", band);
		return;
	}
	if (rfpath > MAX_RF_PATH - 1) {
		rtl_dbg(rtlpriv, FPHY, PHY_TXPWR,
			"Invalid RfPath %d\n", rfpath);
		return;
	}
	if (txnum > MAX_RF_PATH - 1) {
		rtl_dbg(rtlpriv, FPHY, PHY_TXPWR, "Invalid TxNum %d\n", txnum);
		return;
	}

	rtlphy->tx_power_by_rate_offset[band][rfpath][txnum][rate_section] =
									data;

}

static bool _rtl8723be_phy_config_bb_with_pgheaderfile(struct ieee80211_hw *hw,
						    u8 configtype)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	int i;
	u32 *phy_regarray_table_pg;
	u16 phy_regarray_pg_len;
	u32 v1 = 0, v2 = 0, v3 = 0, v4 = 0, v5 = 0, v6 = 0;

	phy_regarray_pg_len = RTL8723BEPHY_REG_ARRAY_PGLEN;
	phy_regarray_table_pg = RTL8723BEPHY_REG_ARRAY_PG;

	if (configtype == BASEBAND_CONFIG_PHY_REG) {
		for (i = 0; i < phy_regarray_pg_len; i = i + 6) {
			v1 = phy_regarray_table_pg[i];
			v2 = phy_regarray_table_pg[i+1];
			v3 = phy_regarray_table_pg[i+2];
			v4 = phy_regarray_table_pg[i+3];
			v5 = phy_regarray_table_pg[i+4];
			v6 = phy_regarray_table_pg[i+5];

			if (v1 < 0xcdcdcdcd) {
				if (phy_regarray_table_pg[i] == 0xfe ||
				  phy_regarray_table_pg[i] == 0xffe)
					mdelay(50);
				else
					_rtl8723be_store_tx_power_by_rate(hw,
							v1, v2, v3, v4, v5, v6);
				continue;
			}
		}
	} else {
		rtl_dbg(rtlpriv, COMP_SEND, DBG_TRACE,
			"configtype != BaseBand_Config_PHY_REG\n");
	}
	return true;
}

bool rtl8723be_phy_config_rf_with_headerfile(struct ieee80211_hw *hw,
					   enum radio_path rfpath)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_hal *rtlhal = rtl_hal(rtl_priv(hw));
	bool ret = true;

	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD, "Radio No %x\n", rfpath);
	switch (rfpath) {
	case RF90_PATH_A:
		ret = rtl8723be_phy_config_with_headerfile(hw,
				RTL8723BE_RADIOA_1TARRAY,
				RTL8723BE_RADIOA_1TARRAYLEN,
				_rtl8723be_config_rf_radio_a);

		if (rtlhal->oem_id == RT_CID_819X_HP)
			_rtl8723be_config_rf_radio_a(hw, 0x52, 0x7E4BD);
		break;
	case RF90_PATH_B:
	case RF90_PATH_C:
		break;
	case RF90_PATH_D:
		rtl_dbg(rtlpriv, COMP_ERR, DBG_LOUD,
			"switch case %#x not processed\n", rfpath);
		break;
	}
	return ret;
}

void rtl8723be_phy_get_hw_reg_originalvalue(struct ieee80211_hw *hw)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;

	rtlphy->default_initialgain[0] =
	  (u8)rtl_get_bbreg(hw, ROFDM0_XAAGCCORE1, MASKBYTE0);
	rtlphy->default_initialgain[1] =
	  (u8)rtl_get_bbreg(hw, ROFDM0_XBAGCCORE1, MASKBYTE0);
	rtlphy->default_initialgain[2] =
	  (u8)rtl_get_bbreg(hw, ROFDM0_XCAGCCORE1, MASKBYTE0);
	rtlphy->default_initialgain[3] =
	  (u8)rtl_get_bbreg(hw, ROFDM0_XDAGCCORE1, MASKBYTE0);

	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
		"Default initial gain (c50=0x%x, c58=0x%x, c60=0x%x, c68=0x%x\n",
		rtlphy->default_initialgain[0],
		rtlphy->default_initialgain[1],
		rtlphy->default_initialgain[2],
		rtlphy->default_initialgain[3]);

	rtlphy->framesync = (u8)rtl_get_bbreg(hw, ROFDM0_RXDETECTOR3,
					    MASKBYTE0);
	rtlphy->framesync_c34 = rtl_get_bbreg(hw, ROFDM0_RXDETECTOR2,
					   MASKDWORD);

	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_TRACE,
		"Default framesync (0x%x) = 0x%x\n",
		ROFDM0_RXDETECTOR3, rtlphy->framesync);
}

static u8 _rtl8723be_phy_get_ratesection_intxpower_byrate(enum radio_path path,
							 u8 rate)
{
	u8 rate_section = 0;

	switch (rate) {
	case DESC92C_RATE1M:
		rate_section = 2;
		break;

	case DESC92C_RATE2M:
	case DESC92C_RATE5_5M:
		if (path == RF90_PATH_A)
			rate_section = 3;
		else if (path == RF90_PATH_B)
			rate_section = 2;
		break;

	case DESC92C_RATE11M:
		rate_section = 3;
		break;

	case DESC92C_RATE6M:
	case DESC92C_RATE9M:
	case DESC92C_RATE12M:
	case DESC92C_RATE18M:
		rate_section = 0;
		break;

	case DESC92C_RATE24M:
	case DESC92C_RATE36M:
	case DESC92C_RATE48M:
	case DESC92C_RATE54M:
		rate_section = 1;
		break;

	case DESC92C_RATEMCS0:
	case DESC92C_RATEMCS1:
	case DESC92C_RATEMCS2:
	case DESC92C_RATEMCS3:
		rate_section = 4;
		break;

	case DESC92C_RATEMCS4:
	case DESC92C_RATEMCS5:
	case DESC92C_RATEMCS6:
	case DESC92C_RATEMCS7:
		rate_section = 5;
		break;

	case DESC92C_RATEMCS8:
	case DESC92C_RATEMCS9:
	case DESC92C_RATEMCS10:
	case DESC92C_RATEMCS11:
		rate_section = 6;
		break;

	case DESC92C_RATEMCS12:
	case DESC92C_RATEMCS13:
	case DESC92C_RATEMCS14:
	case DESC92C_RATEMCS15:
		rate_section = 7;
		break;

	default:
		WARN_ONCE(true, "rtl8723be: Rate_Section is Illegal\n");
		break;
	}

	return rate_section;
}

static u8 _rtl8723be_get_txpower_by_rate(struct ieee80211_hw *hw,
					 enum band_type band,
					 enum radio_path rfpath, u8 rate)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
	u8 shift = 0, rate_section, tx_num;
	s8 tx_pwr_diff = 0;

	rate_section = _rtl8723be_phy_get_ratesection_intxpower_byrate(rfpath,
								    rate);
	tx_num = RF_TX_NUM_NONIMPLEMENT;

	if (tx_num == RF_TX_NUM_NONIMPLEMENT) {
		if (rate >= DESC92C_RATEMCS8 && rate <= DESC92C_RATEMCS15)
			tx_num = RF_2TX;
		else
			tx_num = RF_1TX;
	}

	switch (rate) {
	case DESC92C_RATE6M:
	case DESC92C_RATE24M:
	case DESC92C_RATEMCS0:
	case DESC92C_RATEMCS4:
	case DESC92C_RATEMCS8:
	case DESC92C_RATEMCS12:
		shift = 0;
		break;
	case DESC92C_RATE1M:
	case DESC92C_RATE2M:
	case DESC92C_RATE9M:
	case DESC92C_RATE36M:
	case DESC92C_RATEMCS1:
	case DESC92C_RATEMCS5:
	case DESC92C_RATEMCS9:
	case DESC92C_RATEMCS13:
		shift = 8;
		break;
	case DESC92C_RATE5_5M:
	case DESC92C_RATE12M:
	case DESC92C_RATE48M:
	case DESC92C_RATEMCS2:
	case DESC92C_RATEMCS6:
	case DESC92C_RATEMCS10:
	case DESC92C_RATEMCS14:
		shift = 16;
		break;
	case DESC92C_RATE11M:
	case DESC92C_RATE18M:
	case DESC92C_RATE54M:
	case DESC92C_RATEMCS3:
	case DESC92C_RATEMCS7:
	case DESC92C_RATEMCS11:
	case DESC92C_RATEMCS15:
		shift = 24;
		break;
	default:
		WARN_ONCE(true, "rtl8723be: Rate_Section is Illegal\n");
		break;
	}
	tx_pwr_diff = (u8)(rtlphy->tx_power_by_rate_offset[band][rfpath][tx_num]
					 [rate_section] >> shift) & 0xff;

	return	tx_pwr_diff;
}

static u8 _rtl8723be_get_txpower_index(struct ieee80211_hw *hw, u8 path,
				    u8 rate, u8 bandwidth, u8 channel)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_efuse *rtlefuse = rtl_efuse(rtl_priv(hw));
	u8 index = (channel - 1);
	u8 txpower = 0;
	u8 power_diff_byrate = 0;

	if (channel > 14 || channel < 1) {
		index = 0;
		rtl_dbg(rtlpriv, COMP_POWER_TRACKING, DBG_LOUD,
			"Illegal channel!\n");
	}
	if (RX_HAL_IS_CCK_RATE(rate))
		txpower = rtlefuse->txpwrlevel_cck[path][index];
	else if (DESC92C_RATE6M <= rate)
		txpower = rtlefuse->txpwrlevel_ht40_1s[path][index];
	else
		rtl_dbg(rtlpriv, COMP_POWER_TRACKING, DBG_LOUD,
			"invalid rate\n");

	if (DESC92C_RATE6M <= rate && rate <= DESC92C_RATE54M &&
	  !RX_HAL_IS_CCK_RATE(rate))
		txpower += rtlefuse->txpwr_legacyhtdiff[0][TX_1S];

	if (bandwidth == HT_CHANNEL_WIDTH_20) {
		if (DESC92C_RATEMCS0 <= rate && rate <= DESC92C_RATEMCS15)
			txpower += rtlefuse->txpwr_ht20diff[0][TX_1S];
		if (DESC92C_RATEMCS8 <= rate && rate <= DESC92C_RATEMCS15)
			txpower += rtlefuse->txpwr_ht20diff[0][TX_2S];
	} else if (bandwidth == HT_CHANNEL_WIDTH_20_40) {
		if (DESC92C_RATEMCS0 <= rate && rate <= DESC92C_RATEMCS15)
			txpower += rtlefuse->txpwr_ht40diff[0][TX_1S];
		if (DESC92C_RATEMCS8 <= rate && rate <= DESC92C_RATEMCS15)
			txpower += rtlefuse->txpwr_ht40diff[0][TX_2S];
	}

	if (rtlefuse->eeprom_regulatory != 2)
		power_diff_byrate = _rtl8723be_get_txpower_by_rate(hw,
								  BAND_ON_2_4G,
								  path, rate);

	txpower += power_diff_byrate;

	if (txpower > MAX_POWER_INDEX)
		txpower = MAX_POWER_INDEX;

	return txpower;
}

static void _rtl8723be_phy_set_txpower_index(struct ieee80211_hw *hw,
					   u8 power_index, u8 path, u8 rate)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	if (path == RF90_PATH_A) {
		switch (rate) {
		case DESC92C_RATE1M:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_CCK1_MCS32,
					    MASKBYTE1, power_index);
			break;
		case DESC92C_RATE2M:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_B_CCK11_A_CCK2_11,
					    MASKBYTE1, power_index);
			break;
		case DESC92C_RATE5_5M:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_B_CCK11_A_CCK2_11,
					    MASKBYTE2, power_index);
			break;
		case DESC92C_RATE11M:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_B_CCK11_A_CCK2_11,
					    MASKBYTE3, power_index);
			break;

		case DESC92C_RATE6M:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_RATE18_06,
					    MASKBYTE0, power_index);
			break;
		case DESC92C_RATE9M:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_RATE18_06,
					    MASKBYTE1, power_index);
			break;
		case DESC92C_RATE12M:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_RATE18_06,
					    MASKBYTE2, power_index);
			break;
		case DESC92C_RATE18M:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_RATE18_06,
					    MASKBYTE3, power_index);
			break;

		case DESC92C_RATE24M:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_RATE54_24,
					    MASKBYTE0, power_index);
			break;
		case DESC92C_RATE36M:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_RATE54_24,
					    MASKBYTE1, power_index);
			break;
		case DESC92C_RATE48M:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_RATE54_24,
					    MASKBYTE2, power_index);
			break;
		case DESC92C_RATE54M:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_RATE54_24,
					    MASKBYTE3, power_index);
			break;

		case DESC92C_RATEMCS0:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_MCS03_MCS00,
					    MASKBYTE0, power_index);
			break;
		case DESC92C_RATEMCS1:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_MCS03_MCS00,
					    MASKBYTE1, power_index);
			break;
		case DESC92C_RATEMCS2:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_MCS03_MCS00,
					    MASKBYTE2, power_index);
			break;
		case DESC92C_RATEMCS3:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_MCS03_MCS00,
					    MASKBYTE3, power_index);
			break;

		case DESC92C_RATEMCS4:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_MCS07_MCS04,
					    MASKBYTE0, power_index);
			break;
		case DESC92C_RATEMCS5:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_MCS07_MCS04,
					    MASKBYTE1, power_index);
			break;
		case DESC92C_RATEMCS6:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_MCS07_MCS04,
					    MASKBYTE2, power_index);
			break;
		case DESC92C_RATEMCS7:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_MCS07_MCS04,
					    MASKBYTE3, power_index);
			break;

		case DESC92C_RATEMCS8:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_MCS11_MCS08,
					    MASKBYTE0, power_index);
			break;
		case DESC92C_RATEMCS9:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_MCS11_MCS08,
					    MASKBYTE1, power_index);
			break;
		case DESC92C_RATEMCS10:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_MCS11_MCS08,
					    MASKBYTE2, power_index);
			break;
		case DESC92C_RATEMCS11:
			rtl8723_phy_set_bb_reg(hw, RTXAGC_A_MCS11_MCS08,
					    MASKBYTE3, power_index);
			break;

		default:
			rtl_dbg(rtlpriv, COMP_POWER, DBG_LOUD, "Invalid Rate!!\n");
			break;
		}
	} else {
		rtl_dbg(rtlpriv, COMP_POWER, DBG_LOUD, "Invalid RFPath!!\n");
	}
}

void rtl8723be_phy_set_txpower_level(struct ieee80211_hw *hw, u8 channel)
{
	struct rtl_efuse *rtlefuse = rtl_efuse(rtl_priv(hw));
	u8 cck_rates[] = {DESC92C_RATE1M, DESC92C_RATE2M,
			  DESC92C_RATE5_5M, DESC92C_RATE11M};
	u8 ofdm_rates[] = {DESC92C_RATE6M, DESC92C_RATE9M,
			  DESC92C_RATE12M, DESC92C_RATE18M,
			  DESC92C_RATE24M, DESC92C_RATE36M,
			  DESC92C_RATE48M, DESC92C_RATE54M};
	u8 ht_rates_1t[] = {DESC92C_RATEMCS0, DESC92C_RATEMCS1,
			   DESC92C_RATEMCS2, DESC92C_RATEMCS3,
			   DESC92C_RATEMCS4, DESC92C_RATEMCS5,
			   DESC92C_RATEMCS6, DESC92C_RATEMCS7};
	u8 i;
	u8 power_index;

	if (!rtlefuse->txpwr_fromeprom)
		return;

	for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(cck_rates); i++) {
		power_index = _rtl8723be_get_txpower_index(hw, RF90_PATH_A,
					cck_rates[i],
					rtl_priv(hw)->phy.current_chan_bw,
					channel);
		_rtl8723be_phy_set_txpower_index(hw, power_index, RF90_PATH_A,
						 cck_rates[i]);
	}
	for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(ofdm_rates); i++) {
		power_index = _rtl8723be_get_txpower_index(hw, RF90_PATH_A,
					ofdm_rates[i],
					rtl_priv(hw)->phy.current_chan_bw,
					channel);
		_rtl8723be_phy_set_txpower_index(hw, power_index, RF90_PATH_A,
						 ofdm_rates[i]);
	}
	for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(ht_rates_1t); i++) {
		power_index = _rtl8723be_get_txpower_index(hw, RF90_PATH_A,
					ht_rates_1t[i],
					rtl_priv(hw)->phy.current_chan_bw,
					channel);
		_rtl8723be_phy_set_txpower_index(hw, power_index, RF90_PATH_A,
						 ht_rates_1t[i]);
	}
}

void rtl8723be_phy_scan_operation_backup(struct ieee80211_hw *hw, u8 operation)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_hal *rtlhal = rtl_hal(rtl_priv(hw));
	enum io_type iotype;

	if (!is_hal_stop(rtlhal)) {
		switch (operation) {
		case SCAN_OPT_BACKUP_BAND0:
			iotype = IO_CMD_PAUSE_BAND0_DM_BY_SCAN;
			rtlpriv->cfg->ops->set_hw_reg(hw, HW_VAR_IO_CMD,
						   (u8 *)&iotype);

			break;
		case SCAN_OPT_RESTORE:
			iotype = IO_CMD_RESUME_DM_BY_SCAN;
			rtlpriv->cfg->ops->set_hw_reg(hw, HW_VAR_IO_CMD,
						   (u8 *)&iotype);
			break;
		default:
			pr_err("Unknown Scan Backup operation.\n");
			break;
		}
	}
}

void rtl8723be_phy_set_bw_mode_callback(struct ieee80211_hw *hw)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_hal *rtlhal = rtl_hal(rtl_priv(hw));
	struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
	struct rtl_mac *mac = rtl_mac(rtl_priv(hw));
	u8 reg_bw_opmode;
	u8 reg_prsr_rsc;

	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_SCAN, DBG_TRACE,
		"Switch to %s bandwidth\n",
		rtlphy->current_chan_bw == HT_CHANNEL_WIDTH_20 ?
		"20MHz" : "40MHz");

	if (is_hal_stop(rtlhal)) {
		rtlphy->set_bwmode_inprogress = false;
		return;
	}

	reg_bw_opmode = rtl_read_byte(rtlpriv, REG_BWOPMODE);
	reg_prsr_rsc = rtl_read_byte(rtlpriv, REG_RRSR + 2);

	switch (rtlphy->current_chan_bw) {
	case HT_CHANNEL_WIDTH_20:
		reg_bw_opmode |= BW_OPMODE_20MHZ;
		rtl_write_byte(rtlpriv, REG_BWOPMODE, reg_bw_opmode);
		break;
	case HT_CHANNEL_WIDTH_20_40:
		reg_bw_opmode &= ~BW_OPMODE_20MHZ;
		rtl_write_byte(rtlpriv, REG_BWOPMODE, reg_bw_opmode);
		reg_prsr_rsc = (reg_prsr_rsc & 0x90) |
			    (mac->cur_40_prime_sc << 5);
		rtl_write_byte(rtlpriv, REG_RRSR + 2, reg_prsr_rsc);
		break;
	default:
		pr_err("unknown bandwidth: %#X\n",
		    rtlphy->current_chan_bw);
		break;
	}

	switch (rtlphy->current_chan_bw) {
	case HT_CHANNEL_WIDTH_20:
		rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_RFMOD, BRFMOD, 0x0);
		rtl_set_bbreg(hw, RFPGA1_RFMOD, BRFMOD, 0x0);
	/*	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_ANALOGPARAMETER2, BIT(10), 1);*/
		break;
	case HT_CHANNEL_WIDTH_20_40:
		rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_RFMOD, BRFMOD, 0x1);
		rtl_set_bbreg(hw, RFPGA1_RFMOD, BRFMOD, 0x1);

		rtl_set_bbreg(hw, RCCK0_SYSTEM, BCCK_SIDEBAND,
			   (mac->cur_40_prime_sc >> 1));
		rtl_set_bbreg(hw, ROFDM1_LSTF, 0xC00, mac->cur_40_prime_sc);
		/*rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_ANALOGPARAMETER2, BIT(10), 0);*/

		rtl_set_bbreg(hw, 0x818, (BIT(26) | BIT(27)),
			   (mac->cur_40_prime_sc ==
			    HAL_PRIME_CHNL_OFFSET_LOWER) ? 2 : 1);
		break;
	default:
		pr_err("unknown bandwidth: %#X\n",
		    rtlphy->current_chan_bw);
		break;
	}
	rtl8723be_phy_rf6052_set_bandwidth(hw, rtlphy->current_chan_bw);
	rtlphy->set_bwmode_inprogress = false;
	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_SCAN, DBG_LOUD, "\n");
}

void rtl8723be_phy_set_bw_mode(struct ieee80211_hw *hw,
			  enum nl80211_channel_type ch_type)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
	struct rtl_hal *rtlhal = rtl_hal(rtl_priv(hw));
	u8 tmp_bw = rtlphy->current_chan_bw;

	if (rtlphy->set_bwmode_inprogress)
		return;
	rtlphy->set_bwmode_inprogress = true;
	if ((!is_hal_stop(rtlhal)) && !(RT_CANNOT_IO(hw))) {
		rtl8723be_phy_set_bw_mode_callback(hw);
	} else {
		rtl_dbg(rtlpriv, COMP_ERR, DBG_WARNING,
			"false driver sleep or unload\n");
		rtlphy->set_bwmode_inprogress = false;
		rtlphy->current_chan_bw = tmp_bw;
	}
}

void rtl8723be_phy_sw_chnl_callback(struct ieee80211_hw *hw)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_hal *rtlhal = rtl_hal(rtl_priv(hw));
	struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
	u32 delay = 0;

	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_SCAN, DBG_TRACE,
		"switch to channel%d\n", rtlphy->current_channel);
	if (is_hal_stop(rtlhal))
		return;
	do {
		if (!rtlphy->sw_chnl_inprogress)
			break;
		if (!_rtl8723be_phy_sw_chnl_step_by_step(hw,
							 rtlphy->current_channel,
							 &rtlphy->sw_chnl_stage,
							 &rtlphy->sw_chnl_step,
							 &delay)) {
			if (delay > 0)
				mdelay(delay);
			else
				continue;
		} else {
			rtlphy->sw_chnl_inprogress = false;
		}
		break;
	} while (true);
	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_SCAN, DBG_TRACE, "\n");
}

u8 rtl8723be_phy_sw_chnl(struct ieee80211_hw *hw)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
	struct rtl_hal *rtlhal = rtl_hal(rtl_priv(hw));

	if (rtlphy->sw_chnl_inprogress)
		return 0;
	if (rtlphy->set_bwmode_inprogress)
		return 0;
	WARN_ONCE((rtlphy->current_channel > 14),
		 "rtl8723be: WIRELESS_MODE_G but channel>14");
	rtlphy->sw_chnl_inprogress = true;
	rtlphy->sw_chnl_stage = 0;
	rtlphy->sw_chnl_step = 0;
	if (!(is_hal_stop(rtlhal)) && !(RT_CANNOT_IO(hw))) {
		rtl8723be_phy_sw_chnl_callback(hw);
		rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CHAN, DBG_LOUD,
			"sw_chnl_inprogress false schedule workitem current channel %d\n",
			rtlphy->current_channel);
		rtlphy->sw_chnl_inprogress = false;
	} else {
		rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CHAN, DBG_LOUD,
			"sw_chnl_inprogress false driver sleep or unload\n");
		rtlphy->sw_chnl_inprogress = false;
	}
	return 1;
}

static bool _rtl8723be_phy_sw_chnl_step_by_step(struct ieee80211_hw *hw,
						u8 channel, u8 *stage,
						u8 *step, u32 *delay)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
	struct swchnlcmd precommoncmd[MAX_PRECMD_CNT];
	u32 precommoncmdcnt;
	struct swchnlcmd postcommoncmd[MAX_POSTCMD_CNT];
	u32 postcommoncmdcnt;
	struct swchnlcmd rfdependcmd[MAX_RFDEPENDCMD_CNT];
	u32 rfdependcmdcnt;
	struct swchnlcmd *currentcmd = NULL;
	u8 rfpath;
	u8 num_total_rfpath = rtlphy->num_total_rfpath;

	precommoncmdcnt = 0;
	rtl8723_phy_set_sw_chnl_cmdarray(precommoncmd, precommoncmdcnt++,
					 MAX_PRECMD_CNT,
					 CMDID_SET_TXPOWEROWER_LEVEL,
					 0, 0, 0);
	rtl8723_phy_set_sw_chnl_cmdarray(precommoncmd, precommoncmdcnt++,
					 MAX_PRECMD_CNT, CMDID_END, 0, 0, 0);

	postcommoncmdcnt = 0;

	rtl8723_phy_set_sw_chnl_cmdarray(postcommoncmd, postcommoncmdcnt++,
					 MAX_POSTCMD_CNT, CMDID_END,
					  0, 0, 0);

	rfdependcmdcnt = 0;

	WARN_ONCE((channel < 1 || channel > 14),
		 "rtl8723be: illegal channel for Zebra: %d\n", channel);

	rtl8723_phy_set_sw_chnl_cmdarray(rfdependcmd, rfdependcmdcnt++,
					 MAX_RFDEPENDCMD_CNT,
					 CMDID_RF_WRITEREG,
					 RF_CHNLBW, channel, 10);

	rtl8723_phy_set_sw_chnl_cmdarray(rfdependcmd, rfdependcmdcnt++,
					 MAX_RFDEPENDCMD_CNT,
					  CMDID_END, 0, 0, 0);

	do {
		switch (*stage) {
		case 0:
			currentcmd = &precommoncmd[*step];
			break;
		case 1:
			currentcmd = &rfdependcmd[*step];
			break;
		case 2:
			currentcmd = &postcommoncmd[*step];
			break;
		default:
			pr_err("Invalid 'stage' = %d, Check it!\n",
			    *stage);
			return true;
		}

		if (currentcmd->cmdid == CMDID_END) {
			if ((*stage) == 2) {
				return true;
			} else {
				(*stage)++;
				(*step) = 0;
				continue;
			}
		}

		switch (currentcmd->cmdid) {
		case CMDID_SET_TXPOWEROWER_LEVEL:
			rtl8723be_phy_set_txpower_level(hw, channel);
			break;
		case CMDID_WRITEPORT_ULONG:
			rtl_write_dword(rtlpriv, currentcmd->para1,
					currentcmd->para2);
			break;
		case CMDID_WRITEPORT_USHORT:
			rtl_write_word(rtlpriv, currentcmd->para1,
				    (u16)currentcmd->para2);
			break;
		case CMDID_WRITEPORT_UCHAR:
			rtl_write_byte(rtlpriv, currentcmd->para1,
				    (u8)currentcmd->para2);
			break;
		case CMDID_RF_WRITEREG:
			for (rfpath = 0; rfpath < num_total_rfpath; rfpath++) {
				rtlphy->rfreg_chnlval[rfpath] =
				  ((rtlphy->rfreg_chnlval[rfpath] &
				   0xfffffc00) | currentcmd->para2);

				rtl_set_rfreg(hw, (enum radio_path)rfpath,
					   currentcmd->para1,
					   RFREG_OFFSET_MASK,
					   rtlphy->rfreg_chnlval[rfpath]);
			}
			break;
		default:
			rtl_dbg(rtlpriv, COMP_ERR, DBG_LOUD,
				"switch case %#x not processed\n",
				currentcmd->cmdid);
			break;
		}

		break;
	} while (true);

	(*delay) = currentcmd->msdelay;
	(*step)++;
	return false;
}

static u8 _rtl8723be_phy_path_a_iqk(struct ieee80211_hw *hw)
{
	u32 reg_eac, reg_e94, reg_e9c, tmp;
	u8 result = 0x00;

	/* leave IQK mode */
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0x00000000);
	/* switch to path A */
	rtl_set_bbreg(hw, 0x948, MASKDWORD, 0x00000000);
	/* enable path A PA in TXIQK mode */
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_WE_LUT, RFREG_OFFSET_MASK, 0x800a0);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_RCK_OS, RFREG_OFFSET_MASK, 0x20000);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_TXPA_G1, RFREG_OFFSET_MASK, 0x0003f);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_TXPA_G2, RFREG_OFFSET_MASK, 0xc7f87);

	/* 1. TX IQK */
	/* path-A IQK setting */
	/* IQK setting */
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK, MASKDWORD, 0x01007c00);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK, MASKDWORD, 0x01004800);
	/* path-A IQK setting */
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_TONE_A, MASKDWORD, 0x18008c1c);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_TONE_A, MASKDWORD, 0x38008c1c);
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_TONE_B, MASKDWORD, 0x38008c1c);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_TONE_B, MASKDWORD, 0x38008c1c);

	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_PI_A, MASKDWORD, 0x821403ea);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_PI_A, MASKDWORD, 0x28160000);
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_PI_B, MASKDWORD, 0x82110000);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_PI_B, MASKDWORD, 0x28110000);
	/* LO calibration setting */
	rtl_set_bbreg(hw, RIQK_AGC_RSP, MASKDWORD, 0x00462911);
	/* enter IQK mode */
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0x80800000);

	/* One shot, path A LOK & IQK */
	rtl_set_bbreg(hw, RIQK_AGC_PTS, MASKDWORD, 0xf9000000);
	rtl_set_bbreg(hw, RIQK_AGC_PTS, MASKDWORD, 0xf8000000);

	mdelay(IQK_DELAY_TIME);

	/* leave IQK mode */
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0x00000000);

	/* Check failed */
	reg_eac = rtl_get_bbreg(hw, 0xeac, MASKDWORD);
	reg_e94 = rtl_get_bbreg(hw, 0xe94, MASKDWORD);
	reg_e9c = rtl_get_bbreg(hw, 0xe9c, MASKDWORD);

	if (!(reg_eac & BIT(28)) &&
	  (((reg_e94 & 0x03FF0000) >> 16) != 0x142) &&
	  (((reg_e9c & 0x03FF0000) >> 16) != 0x42))
		result |= 0x01;
	else /* if Tx not OK, ignore Rx */
		return result;

	/* Allen 20131125 */
	tmp = (reg_e9c & 0x03FF0000) >> 16;
	if ((tmp & 0x200) > 0)
		tmp = 0x400 - tmp;

	if (!(reg_eac & BIT(28)) &&
	  (((reg_e94 & 0x03FF0000) >> 16) < 0x110) &&
	  (((reg_e94 & 0x03FF0000) >> 16) > 0xf0) &&
	  (tmp < 0xf))
		result |= 0x01;
	else /* if Tx not OK, ignore Rx */
		return result;

	return result;
}

/* bit0 = 1 => Tx OK, bit1 = 1 => Rx OK */
static u8 _rtl8723be_phy_path_a_rx_iqk(struct ieee80211_hw *hw)
{
	u32 reg_eac, reg_e94, reg_e9c, reg_ea4, u32tmp, tmp;
	u8 result = 0x00;

	/* leave IQK mode */
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0x00000000);

	/* switch to path A */
	rtl_set_bbreg(hw, 0x948, MASKDWORD, 0x00000000);

	/* 1 Get TXIMR setting */
	/* modify RXIQK mode table */
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_WE_LUT, 0x80000, 0x1);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_RCK_OS, RFREG_OFFSET_MASK, 0x30000);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_TXPA_G1, RFREG_OFFSET_MASK, 0x0001f);
	/* LNA2 off, PA on for Dcut */
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_TXPA_G2, RFREG_OFFSET_MASK, 0xf7fb7);
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0x80800000);

	/* IQK setting */
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK, MASKDWORD, 0x01007c00);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK, MASKDWORD, 0x01004800);

	/* path-A IQK setting */
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_TONE_A, MASKDWORD, 0x18008c1c);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_TONE_A, MASKDWORD, 0x38008c1c);
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_TONE_B, MASKDWORD, 0x38008c1c);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_TONE_B, MASKDWORD, 0x38008c1c);

	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_PI_A, MASKDWORD, 0x82160ff0);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_PI_A, MASKDWORD, 0x28110000);
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_PI_B, MASKDWORD, 0x82110000);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_PI_B, MASKDWORD, 0x28110000);

	/* LO calibration setting */
	rtl_set_bbreg(hw, RIQK_AGC_RSP, MASKDWORD, 0x0046a911);

	/* enter IQK mode */
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0x80800000);

	/* One shot, path A LOK & IQK */
	rtl_set_bbreg(hw, RIQK_AGC_PTS, MASKDWORD, 0xf9000000);
	rtl_set_bbreg(hw, RIQK_AGC_PTS, MASKDWORD, 0xf8000000);

	mdelay(IQK_DELAY_TIME);

	/* leave IQK mode */
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0x00000000);

	/* Check failed */
	reg_eac = rtl_get_bbreg(hw, RRX_POWER_AFTER_IQK_A_2, MASKDWORD);
	reg_e94 = rtl_get_bbreg(hw, RTX_POWER_BEFORE_IQK_A, MASKDWORD);
	reg_e9c = rtl_get_bbreg(hw, RTX_POWER_AFTER_IQK_A, MASKDWORD);

	if (!(reg_eac & BIT(28)) &&
	  (((reg_e94 & 0x03FF0000) >> 16) != 0x142) &&
	  (((reg_e9c & 0x03FF0000) >> 16) != 0x42))
		result |= 0x01;
	else /* if Tx not OK, ignore Rx */
		return result;

	/* Allen 20131125 */
	tmp = (reg_e9c & 0x03FF0000) >> 16;
	if ((tmp & 0x200) > 0)
		tmp = 0x400 - tmp;

	if (!(reg_eac & BIT(28)) &&
	  (((reg_e94 & 0x03FF0000) >> 16) < 0x110) &&
	  (((reg_e94 & 0x03FF0000) >> 16) > 0xf0) &&
	  (tmp < 0xf))
		result |= 0x01;
	else /* if Tx not OK, ignore Rx */
		return result;

	u32tmp = 0x80007C00 | (reg_e94 & 0x3FF0000) |
		 ((reg_e9c & 0x3FF0000) >> 16);
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK, MASKDWORD, u32tmp);

	/* 1 RX IQK */
	/* modify RXIQK mode table */
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0x00000000);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_WE_LUT, 0x80000, 0x1);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_RCK_OS, RFREG_OFFSET_MASK, 0x30000);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_TXPA_G1, RFREG_OFFSET_MASK, 0x0001f);
	/* LAN2 on, PA off for Dcut */
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_TXPA_G2, RFREG_OFFSET_MASK, 0xf7d77);

	/* PA, PAD setting */
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0xdf, RFREG_OFFSET_MASK, 0xf80);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0x55, RFREG_OFFSET_MASK, 0x4021f);

	/* IQK setting */
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK, MASKDWORD, 0x01004800);

	/* path-A IQK setting */
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_TONE_A, MASKDWORD, 0x38008c1c);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_TONE_A, MASKDWORD, 0x18008c1c);
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_TONE_B, MASKDWORD, 0x38008c1c);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_TONE_B, MASKDWORD, 0x38008c1c);

	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_PI_A, MASKDWORD, 0x82110000);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_PI_A, MASKDWORD, 0x2816001f);
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_PI_B, MASKDWORD, 0x82110000);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_PI_B, MASKDWORD, 0x28110000);

	/* LO calibration setting */
	rtl_set_bbreg(hw, RIQK_AGC_RSP, MASKDWORD, 0x0046a8d1);

	/* enter IQK mode */
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0x80800000);

	/* One shot, path A LOK & IQK */
	rtl_set_bbreg(hw, RIQK_AGC_PTS, MASKDWORD, 0xf9000000);
	rtl_set_bbreg(hw, RIQK_AGC_PTS, MASKDWORD, 0xf8000000);

	mdelay(IQK_DELAY_TIME);

	/* leave IQK mode */
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0x00000000);

	/* Check failed */
	reg_eac = rtl_get_bbreg(hw, RRX_POWER_AFTER_IQK_A_2, MASKDWORD);
	reg_ea4 = rtl_get_bbreg(hw, RRX_POWER_BEFORE_IQK_A_2, MASKDWORD);

	/* leave IQK mode */
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0x00000000);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0xdf, RFREG_OFFSET_MASK, 0x780);

	/* Allen 20131125 */
	tmp = (reg_eac & 0x03FF0000) >> 16;
	if ((tmp & 0x200) > 0)
		tmp = 0x400 - tmp;
	/* if Tx is OK, check whether Rx is OK */
	if (!(reg_eac & BIT(27)) &&
	  (((reg_ea4 & 0x03FF0000) >> 16) != 0x132) &&
	  (((reg_eac & 0x03FF0000) >> 16) != 0x36))
		result |= 0x02;
	else if (!(reg_eac & BIT(27)) &&
		 (((reg_ea4 & 0x03FF0000) >> 16) < 0x110) &&
		 (((reg_ea4 & 0x03FF0000) >> 16) > 0xf0) &&
		 (tmp < 0xf))
		result |= 0x02;

	return result;
}

static u8 _rtl8723be_phy_path_b_iqk(struct ieee80211_hw *hw)
{
	u32 reg_eac, reg_e94, reg_e9c, tmp;
	u8 result = 0x00;

	/* leave IQK mode */
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0x00000000);
	/* switch to path B */
	rtl_set_bbreg(hw, 0x948, MASKDWORD, 0x00000280);

	/* enable path B PA in TXIQK mode */
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0xed, RFREG_OFFSET_MASK, 0x00020);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0x43, RFREG_OFFSET_MASK, 0x40fc1);

	/* 1 Tx IQK */
	/* IQK setting */
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK, MASKDWORD, 0x01007c00);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK, MASKDWORD, 0x01004800);
	/* path-A IQK setting */
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_TONE_A, MASKDWORD, 0x18008c1c);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_TONE_A, MASKDWORD, 0x38008c1c);
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_TONE_B, MASKDWORD, 0x38008c1c);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_TONE_B, MASKDWORD, 0x38008c1c);

	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_PI_A, MASKDWORD, 0x821403ea);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_PI_A, MASKDWORD, 0x28110000);
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_PI_B, MASKDWORD, 0x82110000);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_PI_B, MASKDWORD, 0x28110000);

	/* LO calibration setting */
	rtl_set_bbreg(hw, RIQK_AGC_RSP, MASKDWORD, 0x00462911);

	/* enter IQK mode */
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0x80800000);

	/* One shot, path B LOK & IQK */
	rtl_set_bbreg(hw, RIQK_AGC_PTS, MASKDWORD, 0xf9000000);
	rtl_set_bbreg(hw, RIQK_AGC_PTS, MASKDWORD, 0xf8000000);

	mdelay(IQK_DELAY_TIME);

	/* leave IQK mode */
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0x00000000);

	/* Check failed */
	reg_eac = rtl_get_bbreg(hw, RRX_POWER_AFTER_IQK_A_2, MASKDWORD);
	reg_e94 = rtl_get_bbreg(hw, RTX_POWER_BEFORE_IQK_A, MASKDWORD);
	reg_e9c = rtl_get_bbreg(hw, RTX_POWER_AFTER_IQK_A, MASKDWORD);

	if (!(reg_eac & BIT(28)) &&
	  (((reg_e94 & 0x03FF0000) >> 16) != 0x142) &&
	  (((reg_e9c & 0x03FF0000) >> 16) != 0x42))
		result |= 0x01;
	else
		return result;

	/* Allen 20131125 */
	tmp = (reg_e9c & 0x03FF0000) >> 16;
	if ((tmp & 0x200) > 0)
		tmp = 0x400 - tmp;

	if (!(reg_eac & BIT(28)) &&
	  (((reg_e94 & 0x03FF0000) >> 16) < 0x110) &&
	  (((reg_e94 & 0x03FF0000) >> 16) > 0xf0) &&
	  (tmp < 0xf))
		result |= 0x01;
	else
		return result;

	return result;
}

/* bit0 = 1 => Tx OK, bit1 = 1 => Rx OK */
static u8 _rtl8723be_phy_path_b_rx_iqk(struct ieee80211_hw *hw)
{
	u32 reg_e94, reg_e9c, reg_ea4, reg_eac, u32tmp, tmp;
	u8 result = 0x00;

	/* leave IQK mode */
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0x00000000);
	/* switch to path B */
	rtl_set_bbreg(hw, 0x948, MASKDWORD, 0x00000280);

	/* 1 Get TXIMR setting */
	/* modify RXIQK mode table */
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_WE_LUT, RFREG_OFFSET_MASK, 0x800a0);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_RCK_OS, RFREG_OFFSET_MASK, 0x30000);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_TXPA_G1, RFREG_OFFSET_MASK, 0x0001f);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_TXPA_G2, RFREG_OFFSET_MASK, 0xf7ff7);

	/* open PA S1 & SMIXER */
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0xed, RFREG_OFFSET_MASK, 0x00020);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0x43, RFREG_OFFSET_MASK, 0x60fed);

	/* IQK setting */
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK, MASKDWORD, 0x01007c00);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK, MASKDWORD, 0x01004800);

	/* path-B IQK setting */
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_TONE_A, MASKDWORD, 0x18008c1c);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_TONE_A, MASKDWORD, 0x38008c1c);
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_TONE_B, MASKDWORD, 0x38008c1c);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_TONE_B, MASKDWORD, 0x38008c1c);

	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_PI_A, MASKDWORD, 0x82160ff0);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_PI_A, MASKDWORD, 0x28110000);
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_PI_B, MASKDWORD, 0x82110000);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_PI_B, MASKDWORD, 0x28110000);

	/* LO calibration setting */
	rtl_set_bbreg(hw, RIQK_AGC_RSP, MASKDWORD, 0x0046a911);
	/* enter IQK mode */
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0x80800000);

	/* One shot, path B TXIQK @ RXIQK */
	rtl_set_bbreg(hw, RIQK_AGC_PTS, MASKDWORD, 0xf9000000);
	rtl_set_bbreg(hw, RIQK_AGC_PTS, MASKDWORD, 0xf8000000);

	mdelay(IQK_DELAY_TIME);

	/* leave IQK mode */
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0x00000000);
	/* Check failed */
	reg_eac = rtl_get_bbreg(hw, RRX_POWER_AFTER_IQK_A_2, MASKDWORD);
	reg_e94 = rtl_get_bbreg(hw, RTX_POWER_BEFORE_IQK_A, MASKDWORD);
	reg_e9c = rtl_get_bbreg(hw, RTX_POWER_AFTER_IQK_A, MASKDWORD);

	if (!(reg_eac & BIT(28)) &&
	  (((reg_e94 & 0x03FF0000) >> 16) != 0x142) &&
	  (((reg_e9c & 0x03FF0000) >> 16) != 0x42))
		result |= 0x01;
	else	/* if Tx not OK, ignore Rx */
		return result;

	/* Allen 20131125 */
	tmp = (reg_e9c & 0x03FF0000) >> 16;
	if ((tmp & 0x200) > 0)
		tmp = 0x400 - tmp;

	if (!(reg_eac & BIT(28)) &&
	  (((reg_e94 & 0x03FF0000) >> 16) < 0x110) &&
	  (((reg_e94 & 0x03FF0000) >> 16) > 0xf0) &&
	  (tmp < 0xf))
		result |= 0x01;
	else
		return result;

	u32tmp = 0x80007C00 | (reg_e94 & 0x3FF0000) |
		 ((reg_e9c & 0x3FF0000) >> 16);
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK, MASKDWORD, u32tmp);

	/* 1 RX IQK */

	/* <20121009, Kordan> RF Mode = 3 */
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0x00000000);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_WE_LUT, 0x80000, 0x1);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_RCK_OS, RFREG_OFFSET_MASK, 0x30000);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_TXPA_G1, RFREG_OFFSET_MASK, 0x0001f);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_TXPA_G2, RFREG_OFFSET_MASK, 0xf7d77);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, RF_WE_LUT, 0x80000, 0x0);

	/* open PA S1 & close SMIXER */
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0xed, RFREG_OFFSET_MASK, 0x00020);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0x43, RFREG_OFFSET_MASK, 0x60fbd);

	/* IQK setting */
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK, MASKDWORD, 0x01004800);

	/* path-B IQK setting */
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_TONE_A, MASKDWORD, 0x38008c1c);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_TONE_A, MASKDWORD, 0x18008c1c);
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_TONE_B, MASKDWORD, 0x38008c1c);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_TONE_B, MASKDWORD, 0x38008c1c);

	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_PI_A, MASKDWORD, 0x82110000);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_PI_A, MASKDWORD, 0x2816001f);
	rtl_set_bbreg(hw, RTX_IQK_PI_B, MASKDWORD, 0x82110000);
	rtl_set_bbreg(hw, RRX_IQK_PI_B, MASKDWORD, 0x28110000);

	/* LO calibration setting */
	rtl_set_bbreg(hw, RIQK_AGC_RSP, MASKDWORD, 0x0046a8d1);
	/* enter IQK mode */
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0x80800000);

	/* One shot, path B LOK & IQK */
	rtl_set_bbreg(hw, RIQK_AGC_PTS, MASKDWORD, 0xf9000000);
	rtl_set_bbreg(hw, RIQK_AGC_PTS, MASKDWORD, 0xf8000000);

	mdelay(IQK_DELAY_TIME);

	/* leave IQK mode */
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0x00000000);
	/* Check failed */
	reg_eac = rtl_get_bbreg(hw, RRX_POWER_AFTER_IQK_A_2, MASKDWORD);
	reg_ea4 = rtl_get_bbreg(hw, RRX_POWER_BEFORE_IQK_A_2, MASKDWORD);

	/* Allen 20131125 */
	tmp = (reg_eac & 0x03FF0000) >> 16;
	if ((tmp & 0x200) > 0)
		tmp = 0x400 - tmp;

	/* if Tx is OK, check whether Rx is OK */
	if (!(reg_eac & BIT(27)) &&
	  (((reg_ea4 & 0x03FF0000) >> 16) != 0x132) &&
	  (((reg_eac & 0x03FF0000) >> 16) != 0x36))
		result |= 0x02;
	else if (!(reg_eac & BIT(27)) &&
		 (((reg_ea4 & 0x03FF0000) >> 16) < 0x110) &&
		 (((reg_ea4 & 0x03FF0000) >> 16) > 0xf0) &&
		 (tmp < 0xf))
		result |= 0x02;
	else
		return result;

	return result;
}

static void _rtl8723be_phy_path_b_fill_iqk_matrix(struct ieee80211_hw *hw,
						 bool b_iqk_ok,
						 long result[][8],
						 u8 final_candidate,
						 bool btxonly)
{
	u32 oldval_1, x, tx1_a, reg;
	long y, tx1_c;

	if (final_candidate == 0xFF) {
		return;
	} else if (b_iqk_ok) {
		oldval_1 = (rtl_get_bbreg(hw, ROFDM0_XBTXIQIMBALANCE,
					 MASKDWORD) >> 22) & 0x3FF;
		x = result[final_candidate][4];
		if ((x & 0x00000200) != 0)
			x = x | 0xFFFFFC00;
		tx1_a = (x * oldval_1) >> 8;
		rtl_set_bbreg(hw, ROFDM0_XBTXIQIMBALANCE, 0x3FF, tx1_a);
		rtl_set_bbreg(hw, ROFDM0_ECCATHRESHOLD, BIT(27),
			   ((x * oldval_1 >> 7) & 0x1));
		y = result[final_candidate][5];
		if ((y & 0x00000200) != 0)
			y = y | 0xFFFFFC00;
		tx1_c = (y * oldval_1) >> 8;
		rtl_set_bbreg(hw, ROFDM0_XDTXAFE, 0xF0000000,
			   ((tx1_c & 0x3C0) >> 6));
		rtl_set_bbreg(hw, ROFDM0_XBTXIQIMBALANCE, 0x003F0000,
			   (tx1_c & 0x3F));
		rtl_set_bbreg(hw, ROFDM0_ECCATHRESHOLD, BIT(25),
			   ((y * oldval_1 >> 7) & 0x1));
		if (btxonly)
			return;
		reg = result[final_candidate][6];
		rtl_set_bbreg(hw, ROFDM0_XBRXIQIMBALANCE, 0x3FF, reg);
		reg = result[final_candidate][7] & 0x3F;
		rtl_set_bbreg(hw, ROFDM0_XBRXIQIMBALANCE, 0xFC00, reg);
		reg = (result[final_candidate][7] >> 6) & 0xF;
		/* rtl_set_bbreg(hw, 0xca0, 0xF0000000, reg); */
	}
}

static bool _rtl8723be_phy_simularity_compare(struct ieee80211_hw *hw,
					   long result[][8], u8 c1, u8 c2)
{
	u32 i, j, diff, simularity_bitmap, bound = 0;

	u8 final_candidate[2] = {0xFF, 0xFF}; /* for path A and path B */
	bool bresult = true; /* is2t = true*/
	s32 tmp1 = 0, tmp2 = 0;

	bound = 8;

	simularity_bitmap = 0;

	for (i = 0; i < bound; i++) {
		if ((i == 1) || (i == 3) || (i == 5) || (i == 7)) {
			if ((result[c1][i] & 0x00000200) != 0)
				tmp1 = result[c1][i] | 0xFFFFFC00;
			else
				tmp1 = result[c1][i];

			if ((result[c2][i] & 0x00000200) != 0)
				tmp2 = result[c2][i] | 0xFFFFFC00;
			else
				tmp2 = result[c2][i];
		} else {
			tmp1 = result[c1][i];
			tmp2 = result[c2][i];
		}

		diff = (tmp1 > tmp2) ? (tmp1 - tmp2) : (tmp2 - tmp1);

		if (diff > MAX_TOLERANCE) {
			if ((i == 2 || i == 6) && !simularity_bitmap) {
				if (result[c1][i] + result[c1][i + 1] == 0)
					final_candidate[(i / 4)] = c2;
				else if (result[c2][i] + result[c2][i + 1] == 0)
					final_candidate[(i / 4)] = c1;
				else
					simularity_bitmap |= (1 << i);
			} else
				simularity_bitmap |= (1 << i);
		}
	}

	if (simularity_bitmap == 0) {
		for (i = 0; i < (bound / 4); i++) {
			if (final_candidate[i] != 0xFF) {
				for (j = i * 4; j < (i + 1) * 4 - 2; j++)
					result[3][j] =
						result[final_candidate[i]][j];
				bresult = false;
			}
		}
		return bresult;
	} else {
		if (!(simularity_bitmap & 0x03)) { /* path A TX OK */
			for (i = 0; i < 2; i++)
				result[3][i] = result[c1][i];
		}
		if (!(simularity_bitmap & 0x0c)) { /* path A RX OK */
			for (i = 2; i < 4; i++)
				result[3][i] = result[c1][i];
		}
		if (!(simularity_bitmap & 0x30)) { /* path B TX OK */
			for (i = 4; i < 6; i++)
				result[3][i] = result[c1][i];
		}
		if (!(simularity_bitmap & 0xc0)) { /* path B RX OK */
			for (i = 6; i < 8; i++)
				result[3][i] = result[c1][i];
		}
		return false;
	}
}

static void _rtl8723be_phy_iq_calibrate(struct ieee80211_hw *hw,
					long result[][8], u8 t, bool is2t)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
	u32 i;
	u8 patha_ok, pathb_ok;
	u32 adda_reg[IQK_ADDA_REG_NUM] = {
		0x85c, 0xe6c, 0xe70, 0xe74,
		0xe78, 0xe7c, 0xe80, 0xe84,
		0xe88, 0xe8c, 0xed0, 0xed4,
		0xed8, 0xedc, 0xee0, 0xeec
	};

	u32 iqk_mac_reg[IQK_MAC_REG_NUM] = {
		0x522, 0x550, 0x551, 0x040
	};
	u32 iqk_bb_reg[IQK_BB_REG_NUM] = {
		ROFDM0_TRXPATHENABLE, ROFDM0_TRMUXPAR,
		RFPGA0_XCD_RFINTERFACESW, 0xb68, 0xb6c,
		0x870, 0x860,
		0x864, 0xa04
	};
	const u32 retrycount = 2;

	u32 path_sel_bb;/* path_sel_rf */

	u8 tmp_reg_c50, tmp_reg_c58;

	tmp_reg_c50 = rtl_get_bbreg(hw, 0xc50, MASKBYTE0);
	tmp_reg_c58 = rtl_get_bbreg(hw, 0xc58, MASKBYTE0);

	if (t == 0) {
		rtl8723_save_adda_registers(hw, adda_reg,
					  rtlphy->adda_backup, 16);
		rtl8723_phy_save_mac_registers(hw, iqk_mac_reg,
					    rtlphy->iqk_mac_backup);
		rtl8723_save_adda_registers(hw, iqk_bb_reg,
					  rtlphy->iqk_bb_backup,
					  IQK_BB_REG_NUM);
	}
	rtl8723_phy_path_adda_on(hw, adda_reg, true, is2t);
	if (t == 0) {
		rtlphy->rfpi_enable = (u8)rtl_get_bbreg(hw,
						RFPGA0_XA_HSSIPARAMETER1,
						BIT(8));
	}

	path_sel_bb = rtl_get_bbreg(hw, 0x948, MASKDWORD);

	rtl8723_phy_mac_setting_calibration(hw, iqk_mac_reg,
					  rtlphy->iqk_mac_backup);
	/*BB Setting*/
	rtl_set_bbreg(hw, 0xa04, 0x0f000000, 0xf);
	rtl_set_bbreg(hw, 0xc04, MASKDWORD, 0x03a05600);
	rtl_set_bbreg(hw, 0xc08, MASKDWORD, 0x000800e4);
	rtl_set_bbreg(hw, 0x874, MASKDWORD, 0x22204000);

	/* path A TX IQK */
	for (i = 0; i < retrycount; i++) {
		patha_ok = _rtl8723be_phy_path_a_iqk(hw);
		if (patha_ok == 0x01) {
			rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD,
				"Path A Tx IQK Success!!\n");
			result[t][0] = (rtl_get_bbreg(hw, 0xe94, MASKDWORD) &
					0x3FF0000) >> 16;
			result[t][1] = (rtl_get_bbreg(hw, 0xe9c, MASKDWORD) &
					0x3FF0000) >> 16;
			break;
		} else {
			rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD,
				"Path A Tx IQK Fail!!\n");
		}
	}
	/* path A RX IQK */
	for (i = 0; i < retrycount; i++) {
		patha_ok = _rtl8723be_phy_path_a_rx_iqk(hw);
		if (patha_ok == 0x03) {
			rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD,
				"Path A Rx IQK Success!!\n");
			result[t][2] = (rtl_get_bbreg(hw, 0xea4, MASKDWORD) &
					0x3FF0000) >> 16;
			result[t][3] = (rtl_get_bbreg(hw, 0xeac, MASKDWORD) &
					0x3FF0000) >> 16;
			break;
		}
		rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD,
			"Path A Rx IQK Fail!!\n");
	}

	if (0x00 == patha_ok)
		rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD, "Path A IQK Fail!!\n");

	if (is2t) {
		/* path B TX IQK */
		for (i = 0; i < retrycount; i++) {
			pathb_ok = _rtl8723be_phy_path_b_iqk(hw);
			if (pathb_ok == 0x01) {
				rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD,
					"Path B Tx IQK Success!!\n");
				result[t][4] = (rtl_get_bbreg(hw, 0xe94,
							   MASKDWORD) &
							   0x3FF0000) >> 16;
				result[t][5] = (rtl_get_bbreg(hw, 0xe9c,
							   MASKDWORD) &
							   0x3FF0000) >> 16;
				break;
			}
			rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD,
				"Path B Tx IQK Fail!!\n");
		}
		/* path B RX IQK */
		for (i = 0; i < retrycount; i++) {
			pathb_ok = _rtl8723be_phy_path_b_rx_iqk(hw);
			if (pathb_ok == 0x03) {
				rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD,
					"Path B Rx IQK Success!!\n");
				result[t][6] = (rtl_get_bbreg(hw, 0xea4,
							   MASKDWORD) &
							   0x3FF0000) >> 16;
				result[t][7] = (rtl_get_bbreg(hw, 0xeac,
							   MASKDWORD) &
							   0x3FF0000) >> 16;
				break;
			}
			rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD,
				"Path B Rx IQK Fail!!\n");
		}
	}

	/* Back to BB mode, load original value */
	rtl_set_bbreg(hw, RFPGA0_IQK, MASKDWORD, 0);

	if (t != 0) {
		rtl8723_phy_reload_adda_registers(hw, adda_reg,
						 rtlphy->adda_backup, 16);
		rtl8723_phy_reload_mac_registers(hw, iqk_mac_reg,
						 rtlphy->iqk_mac_backup);
		rtl8723_phy_reload_adda_registers(hw, iqk_bb_reg,
						 rtlphy->iqk_bb_backup,
						 IQK_BB_REG_NUM);

		rtl_set_bbreg(hw, 0x948, MASKDWORD, path_sel_bb);
		/*rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_B, 0xb0, 0xfffff, path_sel_rf);*/

		rtl_set_bbreg(hw, 0xc50, MASKBYTE0, 0x50);
		rtl_set_bbreg(hw, 0xc50, MASKBYTE0, tmp_reg_c50);
		if (is2t) {
			rtl_set_bbreg(hw, 0xc58, MASKBYTE0, 0x50);
			rtl_set_bbreg(hw, 0xc58, MASKBYTE0, tmp_reg_c58);
		}
		rtl_set_bbreg(hw, 0xe30, MASKDWORD, 0x01008c00);
		rtl_set_bbreg(hw, 0xe34, MASKDWORD, 0x01008c00);
	}
	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD, "8723be IQK Finish!!\n");
}

static u8 _get_right_chnl_place_for_iqk(u8 chnl)
{
	u8 channel_all[TARGET_CHNL_NUM_2G_5G] = {
			1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
			13, 14, 36, 38, 40, 42, 44, 46,
			48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
			100, 102, 104, 106, 108, 110,
			112, 114, 116, 118, 120, 122,
			124, 126, 128, 130, 132, 134, 136,
			138, 140, 149, 151, 153, 155, 157,
			159, 161, 163, 165};
	u8 place = chnl;

	if (chnl > 14) {
		for (place = 14; place < sizeof(channel_all); place++) {
			if (channel_all[place] == chnl)
				return place - 13;
		}
	}
	return 0;
}

static void _rtl8723be_phy_lc_calibrate(struct ieee80211_hw *hw, bool is2t)
{
	u8 tmpreg;
	u32 rf_a_mode = 0, rf_b_mode = 0;
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);

	tmpreg = rtl_read_byte(rtlpriv, 0xd03);

	if ((tmpreg & 0x70) != 0)
		rtl_write_byte(rtlpriv, 0xd03, tmpreg & 0x8F);
	else
		rtl_write_byte(rtlpriv, REG_TXPAUSE, 0xFF);

	if ((tmpreg & 0x70) != 0) {
		rf_a_mode = rtl_get_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0x00, MASK12BITS);

		if (is2t)
			rf_b_mode = rtl_get_rfreg(hw, RF90_PATH_B, 0x00,
						 MASK12BITS);

		rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0x00, MASK12BITS,
			   (rf_a_mode & 0x8FFFF) | 0x10000);

		if (is2t)
			rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_B, 0x00, MASK12BITS,
				   (rf_b_mode & 0x8FFFF) | 0x10000);
	}
	rtl_get_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0x18, MASK12BITS);

	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0xb0, RFREG_OFFSET_MASK, 0xdfbe0);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0x18, MASK12BITS, 0x8c0a);

	/* In order not to disturb BT music when wifi init.(1ant NIC only) */
	/*mdelay(100);*/
	/* In order not to disturb BT music when wifi init.(1ant NIC only) */
	mdelay(50);

	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0xb0, RFREG_OFFSET_MASK, 0xdffe0);

	if ((tmpreg & 0x70) != 0) {
		rtl_write_byte(rtlpriv, 0xd03, tmpreg);
		rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0x00, MASK12BITS, rf_a_mode);

		if (is2t)
			rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_B, 0x00,
				   MASK12BITS, rf_b_mode);
	} else {
		rtl_write_byte(rtlpriv, REG_TXPAUSE, 0x00);
	}
	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD, "\n");
}

static void _rtl8723be_phy_set_rfpath_switch(struct ieee80211_hw *hw,
					   bool bmain, bool is2t)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_INIT, DBG_LOUD, "\n");

	if (bmain) /* left antenna */
		rtl_set_bbreg(hw, 0x92C, MASKDWORD, 0x1);
	else
		rtl_set_bbreg(hw, 0x92C, MASKDWORD, 0x2);
}

#undef IQK_ADDA_REG_NUM
#undef IQK_DELAY_TIME
/* IQK is merge from Merge Temp */
void rtl8723be_phy_iq_calibrate(struct ieee80211_hw *hw, bool b_recovery)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
	long result[4][8];
	u8 i, final_candidate, idx;
	bool b_patha_ok, b_pathb_ok;
	long reg_e94, reg_e9c, reg_ea4, reg_eb4, reg_ebc, reg_ec4;
	long reg_tmp = 0;
	bool is12simular, is13simular, is23simular;
	u32 iqk_bb_reg[9] = {
		ROFDM0_XARXIQIMBALANCE,
		ROFDM0_XBRXIQIMBALANCE,
		ROFDM0_ECCATHRESHOLD,
		ROFDM0_AGCRSSITABLE,
		ROFDM0_XATXIQIMBALANCE,
		ROFDM0_XBTXIQIMBALANCE,
		ROFDM0_XCTXAFE,
		ROFDM0_XDTXAFE,
		ROFDM0_RXIQEXTANTA
	};
	u32 path_sel_bb = 0; /* path_sel_rf = 0 */

	if (rtlphy->lck_inprogress)
		return;

	spin_lock(&rtlpriv->locks.iqk_lock);
	rtlphy->lck_inprogress = true;
	spin_unlock(&rtlpriv->locks.iqk_lock);

	if (b_recovery) {
		rtl8723_phy_reload_adda_registers(hw, iqk_bb_reg,
						 rtlphy->iqk_bb_backup, 9);
		goto label_done;
	}
	/* Save RF Path */
	path_sel_bb = rtl_get_bbreg(hw, 0x948, MASKDWORD);
	/* path_sel_rf = rtl_get_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0xb0, 0xfffff); */

	for (i = 0; i < 8; i++) {
		result[0][i] = 0;
		result[1][i] = 0;
		result[2][i] = 0;
		result[3][i] = 0;
	}
	final_candidate = 0xff;
	b_patha_ok = false;
	b_pathb_ok = false;
	is12simular = false;
	is23simular = false;
	is13simular = false;
	for (i = 0; i < 3; i++) {
		_rtl8723be_phy_iq_calibrate(hw, result, i, true);
		if (i == 1) {
			is12simular = _rtl8723be_phy_simularity_compare(hw,
									result,
									0, 1);
			if (is12simular) {
				final_candidate = 0;
				break;
			}
		}
		if (i == 2) {
			is13simular = _rtl8723be_phy_simularity_compare(hw,
									result,
									0, 2);
			if (is13simular) {
				final_candidate = 0;
				break;
			}
			is23simular = _rtl8723be_phy_simularity_compare(hw,
									result,
									1, 2);
			if (is23simular) {
				final_candidate = 1;
			} else {
				for (i = 0; i < 8; i++)
					reg_tmp += result[3][i];

				if (reg_tmp != 0)
					final_candidate = 3;
				else
					final_candidate = 0xFF;
			}
		}
	}
	for (i = 0; i < 4; i++) {
		reg_e94 = result[i][0];
		reg_e9c = result[i][1];
		reg_ea4 = result[i][2];
		reg_eb4 = result[i][4];
		reg_ebc = result[i][5];
		reg_ec4 = result[i][6];
	}
	if (final_candidate != 0xff) {
		reg_e94 = result[final_candidate][0];
		rtlphy->reg_e94 = reg_e94;
		reg_e9c = result[final_candidate][1];
		rtlphy->reg_e9c = reg_e9c;
		reg_ea4 = result[final_candidate][2];
		reg_eb4 = result[final_candidate][4];
		rtlphy->reg_eb4 = reg_eb4;
		reg_ebc = result[final_candidate][5];
		rtlphy->reg_ebc = reg_ebc;
		reg_ec4 = result[final_candidate][6];
		b_patha_ok = true;
		b_pathb_ok = true;
	} else {
		rtlphy->reg_e94 = 0x100;
		rtlphy->reg_eb4 = 0x100;
		rtlphy->reg_e9c = 0x0;
		rtlphy->reg_ebc = 0x0;
	}
	if (reg_e94 != 0)
		rtl8723_phy_path_a_fill_iqk_matrix(hw, b_patha_ok, result,
						  final_candidate,
						  (reg_ea4 == 0));
	if (reg_eb4 != 0)
		_rtl8723be_phy_path_b_fill_iqk_matrix(hw, b_pathb_ok, result,
						   final_candidate,
						   (reg_ec4 == 0));

	idx = _get_right_chnl_place_for_iqk(rtlphy->current_channel);

	if (final_candidate < 4) {
		for (i = 0; i < IQK_MATRIX_REG_NUM; i++)
			rtlphy->iqk_matrix[idx].value[0][i] =
						result[final_candidate][i];
		rtlphy->iqk_matrix[idx].iqk_done = true;

	}
	rtl8723_save_adda_registers(hw, iqk_bb_reg,
				  rtlphy->iqk_bb_backup, 9);

	rtl_set_bbreg(hw, 0x948, MASKDWORD, path_sel_bb);
	/* rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0xb0, 0xfffff, path_sel_rf); */

label_done:
	spin_lock(&rtlpriv->locks.iqk_lock);
	rtlphy->lck_inprogress = false;
	spin_unlock(&rtlpriv->locks.iqk_lock);
}

void rtl8723be_phy_lc_calibrate(struct ieee80211_hw *hw)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
	struct rtl_hal *rtlhal = &rtlpriv->rtlhal;
	u32 timeout = 2000, timecount = 0;

	while (rtlpriv->mac80211.act_scanning && timecount < timeout) {
		udelay(50);
		timecount += 50;
	}

	rtlphy->lck_inprogress = true;
	RTPRINT(rtlpriv, FINIT, INIT_IQK,
		"LCK:Start!!! currentband %x delay %d ms\n",
		 rtlhal->current_bandtype, timecount);

	_rtl8723be_phy_lc_calibrate(hw, false);

	rtlphy->lck_inprogress = false;
}

void rtl8723be_phy_set_rfpath_switch(struct ieee80211_hw *hw, bool bmain)
{
	_rtl8723be_phy_set_rfpath_switch(hw, bmain, true);
}

bool rtl8723be_phy_set_io_cmd(struct ieee80211_hw *hw, enum io_type iotype)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;
	bool b_postprocessing = false;

	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_TRACE,
		"-->IO Cmd(%#x), set_io_inprogress(%d)\n",
		iotype, rtlphy->set_io_inprogress);
	do {
		switch (iotype) {
		case IO_CMD_RESUME_DM_BY_SCAN:
			rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_TRACE,
				"[IO CMD] Resume DM after scan.\n");
			b_postprocessing = true;
			break;
		case IO_CMD_PAUSE_BAND0_DM_BY_SCAN:
			rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_TRACE,
				"[IO CMD] Pause DM before scan.\n");
			b_postprocessing = true;
			break;
		default:
			rtl_dbg(rtlpriv, COMP_ERR, DBG_LOUD,
				"switch case %#x not processed\n", iotype);
			break;
		}
	} while (false);
	if (b_postprocessing && !rtlphy->set_io_inprogress) {
		rtlphy->set_io_inprogress = true;
		rtlphy->current_io_type = iotype;
	} else {
		return false;
	}
	rtl8723be_phy_set_io(hw);
	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_TRACE, "IO Type(%#x)\n", iotype);
	return true;
}

static void rtl8723be_phy_set_io(struct ieee80211_hw *hw)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct dig_t *dm_digtable = &rtlpriv->dm_digtable;
	struct rtl_phy *rtlphy = &rtlpriv->phy;

	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_TRACE,
		"--->Cmd(%#x), set_io_inprogress(%d)\n",
		rtlphy->current_io_type, rtlphy->set_io_inprogress);
	switch (rtlphy->current_io_type) {
	case IO_CMD_RESUME_DM_BY_SCAN:
		dm_digtable->cur_igvalue = rtlphy->initgain_backup.xaagccore1;
		/*rtl92c_dm_write_dig(hw);*/
		rtl8723be_phy_set_txpower_level(hw, rtlphy->current_channel);
		rtl_set_bbreg(hw, RCCK0_CCA, 0xff0000, 0x83);
		break;
	case IO_CMD_PAUSE_BAND0_DM_BY_SCAN:
		rtlphy->initgain_backup.xaagccore1 = dm_digtable->cur_igvalue;
		dm_digtable->cur_igvalue = 0x17;
		rtl_set_bbreg(hw, RCCK0_CCA, 0xff0000, 0x40);
		break;
	default:
		rtl_dbg(rtlpriv, COMP_ERR, DBG_LOUD,
			"switch case %#x not processed\n",
			rtlphy->current_io_type);
		break;
	}
	rtlphy->set_io_inprogress = false;
	rtl_dbg(rtlpriv, COMP_CMD, DBG_TRACE,
		"(%#x)\n", rtlphy->current_io_type);
}

static void rtl8723be_phy_set_rf_on(struct ieee80211_hw *hw)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);

	rtl_write_byte(rtlpriv, REG_SPS0_CTRL, 0x2b);
	rtl_write_byte(rtlpriv, REG_SYS_FUNC_EN, 0xE3);
	rtl_write_byte(rtlpriv, REG_SYS_FUNC_EN, 0xE2);
	rtl_write_byte(rtlpriv, REG_SYS_FUNC_EN, 0xE3);
	rtl_write_byte(rtlpriv, REG_TXPAUSE, 0x00);
}

static void _rtl8723be_phy_set_rf_sleep(struct ieee80211_hw *hw)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);

	rtl_write_byte(rtlpriv, REG_TXPAUSE, 0xFF);
	rtl_set_rfreg(hw, RF90_PATH_A, 0x00, RFREG_OFFSET_MASK, 0x00);
	rtl_write_byte(rtlpriv, REG_SYS_FUNC_EN, 0xE2);
	rtl_write_byte(rtlpriv, REG_SPS0_CTRL, 0x22);
}

static bool _rtl8723be_phy_set_rf_power_state(struct ieee80211_hw *hw,
					   enum rf_pwrstate rfpwr_state)
{
	struct rtl_priv *rtlpriv = rtl_priv(hw);
	struct rtl_pci_priv *pcipriv = rtl_pcipriv(hw);
	struct rtl_mac *mac = rtl_mac(rtl_priv(hw));
	struct rtl_ps_ctl *ppsc = rtl_psc(rtl_priv(hw));
	bool bresult = true;
	u8 i, queue_id;
	struct rtl8192_tx_ring *ring = NULL;

	switch (rfpwr_state) {
	case ERFON:
		if ((ppsc->rfpwr_state == ERFOFF) &&
		   RT_IN_PS_LEVEL(ppsc, RT_RF_OFF_LEVL_HALT_NIC)) {
			bool rtstatus;
			u32 initializecount = 0;
			do {
				initializecount++;
				rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_DMESG,
					"IPS Set eRf nic enable\n");
				rtstatus = rtl_ps_enable_nic(hw);
			} while (!rtstatus && (initializecount < 10));
			RT_CLEAR_PS_LEVEL(ppsc, RT_RF_OFF_LEVL_HALT_NIC);
		} else {
			rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_DMESG,
				"Set ERFON slept:%d ms\n",
				jiffies_to_msecs(jiffies -
						 ppsc->last_sleep_jiffies));
			ppsc->last_awake_jiffies = jiffies;
			rtl8723be_phy_set_rf_on(hw);
		}
		if (mac->link_state == MAC80211_LINKED)
			rtlpriv->cfg->ops->led_control(hw, LED_CTL_LINK);
		else
			rtlpriv->cfg->ops->led_control(hw, LED_CTL_NO_LINK);

		break;

	case ERFOFF:
		for (queue_id = 0, i = 0;
		   queue_id < RTL_PCI_MAX_TX_QUEUE_COUNT;) {
			ring = &pcipriv->dev.tx_ring[queue_id];
			/* Don't check BEACON Q.
			 * BEACON Q is always not empty,
			 * because '_rtl8723be_cmd_send_packet'
			 */
			if (queue_id == BEACON_QUEUE ||
			  skb_queue_len(&ring->queue) == 0) {
				queue_id++;
				continue;
			} else {
				rtl_dbg(rtlpriv, COMP_ERR, DBG_WARNING,
					"eRf Off/Sleep: %d times TcbBusyQueue[%d] =%d before doze!\n",
					(i + 1), queue_id,
					skb_queue_len(&ring->queue));

				udelay(10);
				i++;
			}
			if (i >= MAX_DOZE_WAITING_TIMES_9x) {
				rtl_dbg(rtlpriv, COMP_ERR, DBG_WARNING,
					"ERFSLEEP: %d times TcbBusyQueue[%d] = %d !\n",
					MAX_DOZE_WAITING_TIMES_9x,
					queue_id,
					skb_queue_len(&ring->queue));
				break;
			}
		}

		if (ppsc->reg_rfps_level & RT_RF_OFF_LEVL_HALT_NIC) {
			rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_DMESG,
				"IPS Set eRf nic disable\n");
			rtl_ps_disable_nic(hw);
			RT_SET_PS_LEVEL(ppsc, RT_RF_OFF_LEVL_HALT_NIC);
		} else {
			if (ppsc->rfoff_reason == RF_CHANGE_BY_IPS) {
				rtlpriv->cfg->ops->led_control(hw,
							    LED_CTL_NO_LINK);
			} else {
				rtlpriv->cfg->ops->led_control(hw,
							   LED_CTL_POWER_OFF);
			}
		}
		break;

	case ERFSLEEP:
		if (ppsc->rfpwr_state == ERFOFF)
			break;
		for (queue_id = 0, i = 0;
		   queue_id < RTL_PCI_MAX_TX_QUEUE_COUNT;) {
			ring = &pcipriv->dev.tx_ring[queue_id];
			if (skb_queue_len(&ring->queue) == 0) {
				queue_id++;
				continue;
			} else {
				rtl_dbg(rtlpriv, COMP_ERR, DBG_WARNING,
					"eRf Off/Sleep: %d times TcbBusyQueue[%d] =%d before doze!\n",
					(i + 1), queue_id,
					skb_queue_len(&ring->queue));

				udelay(10);
				i++;
			}
			if (i >= MAX_DOZE_WAITING_TIMES_9x) {
				rtl_dbg(rtlpriv, COMP_ERR, DBG_WARNING,
					"ERFSLEEP: %d times TcbBusyQueue[%d] = %d !\n",
					MAX_DOZE_WAITING_TIMES_9x,
					queue_id,
					skb_queue_len(&ring->queue));
				break;
			}
		}
		rtl_dbg(rtlpriv, COMP_RF, DBG_DMESG,
			"Set ERFSLEEP awaked:%d ms\n",
			jiffies_to_msecs(jiffies -
					 ppsc->last_awake_jiffies));
		ppsc->last_sleep_jiffies = jiffies;
		_rtl8723be_phy_set_rf_sleep(hw);
		break;

	default:
		rtl_dbg(rtlpriv, COMP_ERR, DBG_LOUD,
			"switch case %#x not processed\n", rfpwr_state);
		bresult = false;
		break;
	}
	if (bresult)
		ppsc->rfpwr_state = rfpwr_state;
	return bresult;
}

bool rtl8723be_phy_set_rf_power_state(struct ieee80211_hw *hw,
				   enum rf_pwrstate rfpwr_state)
{
	struct rtl_ps_ctl *ppsc = rtl_psc(rtl_priv(hw));

	bool bresult = false;

	if (rfpwr_state == ppsc->rfpwr_state)
		return bresult;
	bresult = _rtl8723be_phy_set_rf_power_state(hw, rfpwr_state);
	return bresult;
}