/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
/*
 * Copyright (C) STMicroelectronics SA 2014
 * Authors: Fabien Dessenne <fabien.dessenne@st.com> for STMicroelectronics.
 */

struct bdisp_node {
	/* 0 - General */
	u32 nip;
	u32 cic;
	u32 ins;
	u32 ack;
	/* 1 - Target */
	u32 tba;
	u32 tty;
	u32 txy;
	u32 tsz;
	/* 2 - Color Fill */
	u32 s1cf;
	u32 s2cf;
	/* 3 - Source 1 */
	u32 s1ba;
	u32 s1ty;
	u32 s1xy;
	u32 s1sz_tsz;
	/* 4 - Source 2 */
	u32 s2ba;
	u32 s2ty;
	u32 s2xy;
	u32 s2sz;
	/* 5 - Source 3 */
	u32 s3ba;
	u32 s3ty;
	u32 s3xy;
	u32 s3sz;
	/* 6 - Clipping */
	u32 cwo;
	u32 cws;
	/* 7 - CLUT */
	u32 cco;
	u32 cml;
	/* 8 - Filter & Mask */
	u32 fctl;
	u32 pmk;
	/* 9 - Chroma Filter */
	u32 rsf;
	u32 rzi;
	u32 hfp;
	u32 vfp;
	/* 10 - Luma Filter */
	u32 y_rsf;
	u32 y_rzi;
	u32 y_hfp;
	u32 y_vfp;
	/* 11 - Flicker */
	u32 ff0;
	u32 ff1;
	u32 ff2;
	u32 ff3;
	/* 12 - Color Key */
	u32 key1;
	u32 key2;
	/* 14 - Static Address & User */
	u32 sar;
	u32 usr;
	/* 15 - Input Versatile Matrix */
	u32 ivmx0;
	u32 ivmx1;
	u32 ivmx2;
	u32 ivmx3;
	/* 16 - Output Versatile Matrix */
	u32 ovmx0;
	u32 ovmx1;
	u32 ovmx2;
	u32 ovmx3;
	/* 17 - Pace */
	u32 pace;
	/* 18 - VC1R & DEI */
	u32 vc1r;
	u32 dei;
	/* 19 - Gradient Fill */
	u32 hgf;
	u32 vgf;
};

/* HW registers : static */
#define BLT_CTL         0x0A00
#define BLT_ITS         0x0A04
#define BLT_STA1        0x0A08
#define BLT_AQ1_CTL       0x0A60
#define BLT_AQ1_IP       0x0A64
#define BLT_AQ1_LNA       0x0A68
#define BLT_AQ1_STA       0x0A6C
#define BLT_ITM0        0x0AD0
/* HW registers : plugs */
#define BLT_PLUGS1_OP2     0x0B04
#define BLT_PLUGS1_CHZ     0x0B08
#define BLT_PLUGS1_MSZ     0x0B0C
#define BLT_PLUGS1_PGZ     0x0B10
#define BLT_PLUGS2_OP2     0x0B24
#define BLT_PLUGS2_CHZ     0x0B28
#define BLT_PLUGS2_MSZ     0x0B2C
#define BLT_PLUGS2_PGZ     0x0B30
#define BLT_PLUGS3_OP2     0x0B44
#define BLT_PLUGS3_CHZ     0x0B48
#define BLT_PLUGS3_MSZ     0x0B4C
#define BLT_PLUGS3_PGZ     0x0B50
#define BLT_PLUGT_OP2      0x0B84
#define BLT_PLUGT_CHZ      0x0B88
#define BLT_PLUGT_MSZ      0x0B8C
#define BLT_PLUGT_PGZ      0x0B90
/* HW registers : node */
#define BLT_NIP         0x0C00
#define BLT_CIC         0x0C04
#define BLT_INS         0x0C08
#define BLT_ACK         0x0C0C
#define BLT_TBA         0x0C10
#define BLT_TTY         0x0C14
#define BLT_TXY         0x0C18
#define BLT_TSZ         0x0C1C
#define BLT_S1BA        0x0C28
#define BLT_S1TY        0x0C2C
#define BLT_S1XY        0x0C30
#define BLT_S2BA        0x0C38
#define BLT_S2TY        0x0C3C
#define BLT_S2XY        0x0C40
#define BLT_S2SZ        0x0C44
#define BLT_S3BA        0x0C48
#define BLT_S3TY        0x0C4C
#define BLT_S3XY        0x0C50
#define BLT_S3SZ        0x0C54
#define BLT_FCTL        0x0C68
#define BLT_RSF         0x0C70
#define BLT_RZI         0x0C74
#define BLT_HFP         0x0C78
#define BLT_VFP         0x0C7C
#define BLT_Y_RSF        0x0C80
#define BLT_Y_RZI        0x0C84
#define BLT_Y_HFP        0x0C88
#define BLT_Y_VFP        0x0C8C
#define BLT_IVMX0        0x0CC0
#define BLT_IVMX1        0x0CC4
#define BLT_IVMX2        0x0CC8
#define BLT_IVMX3        0x0CCC
#define BLT_OVMX0        0x0CD0
#define BLT_OVMX1        0x0CD4
#define BLT_OVMX2        0x0CD8
#define BLT_OVMX3        0x0CDC
#define BLT_DEI         0x0CEC
/* HW registers : filters */
#define BLT_HFC_N        0x0D00
#define BLT_VFC_N        0x0D90
#define BLT_Y_HFC_N       0x0E00
#define BLT_Y_VFC_N       0x0E90
#define BLT_NB_H_COEF      16
#define BLT_NB_V_COEF      10

/* Registers values */
#define BLT_CTL_RESET      BIT(31)     /* Global soft reset */

#define BLT_ITS_AQ1_LNA     BIT(12)     /* AQ1 LNA reached */

#define BLT_STA1_IDLE      BIT(0)     /* BDISP idle */

#define BLT_AQ1_CTL_CFG     0x80400003   /* Enable, P3, LNA reached */

#define BLT_INS_S1_MASK     (BIT(0) | BIT(1) | BIT(2))
#define BLT_INS_S1_OFF     0x00000000   /* src1 disabled */
#define BLT_INS_S1_MEM     0x00000001   /* src1 fetched from memory */
#define BLT_INS_S1_CF      0x00000003   /* src1 color fill */
#define BLT_INS_S1_COPY     0x00000004   /* src1 direct copy */
#define BLT_INS_S1_FILL     0x00000007   /* src1 firect fill */
#define BLT_INS_S2_MASK     (BIT(3) | BIT(4))
#define BLT_INS_S2_OFF     0x00000000   /* src2 disabled */
#define BLT_INS_S2_MEM     0x00000008   /* src2 fetched from memory */
#define BLT_INS_S2_CF      0x00000018   /* src2 color fill */
#define BLT_INS_S3_MASK     BIT(5)
#define BLT_INS_S3_OFF     0x00000000   /* src3 disabled */
#define BLT_INS_S3_MEM     0x00000020   /* src3 fetched from memory */
#define BLT_INS_IVMX      BIT(6)     /* Input versatile matrix */
#define BLT_INS_CLUT      BIT(7)     /* Color Look Up Table */
#define BLT_INS_SCALE      BIT(8)     /* Scaling */
#define BLT_INS_FLICK      BIT(9)     /* Flicker filter */
#define BLT_INS_CLIP      BIT(10)     /* Clipping */
#define BLT_INS_CKEY      BIT(11)     /* Color key */
#define BLT_INS_OVMX      BIT(12)     /* Output versatile matrix */
#define BLT_INS_DEI       BIT(13)     /* Deinterlace */
#define BLT_INS_PMASK      BIT(14)     /* Plane mask */
#define BLT_INS_VC1R      BIT(17)     /* VC1 Range mapping */
#define BLT_INS_ROTATE     BIT(18)     /* Rotation */
#define BLT_INS_GRAD      BIT(19)     /* Gradient fill */
#define BLT_INS_AQLOCK     BIT(29)     /* AQ lock */
#define BLT_INS_PACE      BIT(30)     /* Pace down */
#define BLT_INS_IRQ       BIT(31)     /* Raise IRQ when node done */
#define BLT_CIC_ALL_GRP     0x000FDFFC   /* all valid groups present */
#define BLT_ACK_BYPASS_S2S3   0x00000007   /* Bypass src2 and src3 */

#define BLT_TTY_COL_SHIFT    16       /* Color format */
#define BLT_TTY_COL_MASK    0x001F0000   /* Color format mask */
#define BLT_TTY_ALPHA_R     BIT(21)     /* Alpha range */
#define BLT_TTY_CR_NOT_CB    BIT(22)     /* CR not Cb */
#define BLT_TTY_MB       BIT(23)     /* MB frame / field*/
#define BLT_TTY_HSO       BIT(24)     /* H scan order */
#define BLT_TTY_VSO       BIT(25)     /* V scan order */
#define BLT_TTY_DITHER     BIT(26)     /* Dithering */
#define BLT_TTY_CHROMA     BIT(27)     /* Write chroma / luma */
#define BLT_TTY_BIG_END     BIT(30)     /* Big endianness */

#define BLT_S1TY_A1_SUBSET   BIT(22)     /* A1 subset */
#define BLT_S1TY_CHROMA_EXT   BIT(26)     /* Chroma Extended */
#define BTL_S1TY_SUBBYTE    BIT(28)     /* Sub-byte fmt, pixel order */
#define BLT_S1TY_RGB_EXP    BIT(29)     /* RGB expansion mode */

#define BLT_S2TY_A1_SUBSET   BIT(22)     /* A1 subset */
#define BLT_S2TY_CHROMA_EXT   BIT(26)     /* Chroma Extended */
#define BTL_S2TY_SUBBYTE    BIT(28)     /* Sub-byte fmt, pixel order */
#define BLT_S2TY_RGB_EXP    BIT(29)     /* RGB expansion mode */

#define BLT_S3TY_BLANK_ACC   BIT(26)     /* Blank access */

#define BLT_FCTL_HV_SCALE    0x00000055   /* H/V resize + color filter */
#define BLT_FCTL_Y_HV_SCALE   0x33000000   /* Luma version */

#define BLT_FCTL_HV_SAMPLE   0x00000044   /* H/V resize */
#define BLT_FCTL_Y_HV_SAMPLE  0x22000000   /* Luma version */

#define BLT_RZI_DEFAULT     0x20003000   /* H/VNB_repeat = 3/2 */

/* Color format */
#define BDISP_RGB565      0x00      /* RGB565 */
#define BDISP_RGB888      0x01      /* RGB888 */
#define BDISP_XRGB8888     0x02      /* RGB888_32 */
#define BDISP_ARGB8888     0x05      /* ARGB888 */
#define BDISP_NV12       0x16      /* YCbCr42x R2B */
#define BDISP_YUV_3B      0x1E      /* YUV (3 buffer) */