/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only */
/*
 * Register definition file for Samsung MFC V6.x Interface (FIMV) driver
 *
 * Copyright (c) 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.
 *		http://www.samsung.com/
 */

#ifndef _REGS_FIMV_V6_H
#define _REGS_FIMV_V6_H

#include <linux/kernel.h>
#include <linux/sizes.h>

#define S5P_FIMV_REG_SIZE_V6	(S5P_FIMV_END_ADDR - S5P_FIMV_START_ADDR)
#define S5P_FIMV_REG_COUNT_V6	((S5P_FIMV_END_ADDR - S5P_FIMV_START_ADDR) / 4)

/* Number of bits that the buffer address should be shifted for particular
 * MFC buffers. */
#define S5P_FIMV_MEM_OFFSET_V6		0

#define S5P_FIMV_START_ADDR_V6		0x0000
#define S5P_FIMV_END_ADDR_V6		0xfd80

#define S5P_FIMV_REG_CLEAR_BEGIN_V6	0xf000
#define S5P_FIMV_REG_CLEAR_COUNT_V6	1024

/* Codec Common Registers */
#define S5P_FIMV_RISC_ON_V6			0x0000
#define S5P_FIMV_RISC2HOST_INT_V6		0x003C
#define S5P_FIMV_HOST2RISC_INT_V6		0x0044
#define S5P_FIMV_RISC_BASE_ADDRESS_V6		0x0054

#define S5P_FIMV_MFC_RESET_V6			0x1070

#define S5P_FIMV_HOST2RISC_CMD_V6		0x1100
#define S5P_FIMV_H2R_CMD_EMPTY_V6		0
#define S5P_FIMV_H2R_CMD_SYS_INIT_V6		1
#define S5P_FIMV_H2R_CMD_OPEN_INSTANCE_V6	2
#define S5P_FIMV_CH_SEQ_HEADER_V6		3
#define S5P_FIMV_CH_INIT_BUFS_V6		4
#define S5P_FIMV_CH_FRAME_START_V6		5
#define S5P_FIMV_H2R_CMD_CLOSE_INSTANCE_V6	6
#define S5P_FIMV_H2R_CMD_SLEEP_V6		7
#define S5P_FIMV_H2R_CMD_WAKEUP_V6		8
#define S5P_FIMV_CH_LAST_FRAME_V6		9
#define S5P_FIMV_H2R_CMD_FLUSH_V6		10
/* RMVME: REALLOC used? */
#define S5P_FIMV_CH_FRAME_START_REALLOC_V6	5

#define S5P_FIMV_RISC2HOST_CMD_V6		0x1104
#define S5P_FIMV_R2H_CMD_EMPTY_V6		0
#define S5P_FIMV_R2H_CMD_SYS_INIT_RET_V6	1
#define S5P_FIMV_R2H_CMD_OPEN_INSTANCE_RET_V6	2
#define S5P_FIMV_R2H_CMD_SEQ_DONE_RET_V6	3
#define S5P_FIMV_R2H_CMD_INIT_BUFFERS_RET_V6	4

#define S5P_FIMV_R2H_CMD_CLOSE_INSTANCE_RET_V6	6
#define S5P_FIMV_R2H_CMD_SLEEP_RET_V6		7
#define S5P_FIMV_R2H_CMD_WAKEUP_RET_V6		8
#define S5P_FIMV_R2H_CMD_COMPLETE_SEQ_RET_V6	9
#define S5P_FIMV_R2H_CMD_DPB_FLUSH_RET_V6	10
#define S5P_FIMV_R2H_CMD_NAL_ABORT_RET_V6	11
#define S5P_FIMV_R2H_CMD_FW_STATUS_RET_V6	12
#define S5P_FIMV_R2H_CMD_FRAME_DONE_RET_V6	13
#define S5P_FIMV_R2H_CMD_FIELD_DONE_RET_V6	14
#define S5P_FIMV_R2H_CMD_SLICE_DONE_RET_V6	15
#define S5P_FIMV_R2H_CMD_ENC_BUFFER_FUL_RET_V6	16
#define S5P_FIMV_R2H_CMD_ERR_RET_V6		32

#define S5P_FIMV_MFC_BUS_RESET_CTRL      0x7110
#define S5P_FIMV_FW_VERSION_V6			0xf000

#define S5P_FIMV_INSTANCE_ID_V6			0xf008
#define S5P_FIMV_CODEC_TYPE_V6			0xf00c
#define S5P_FIMV_CONTEXT_MEM_ADDR_V6		0xf014
#define S5P_FIMV_CONTEXT_MEM_SIZE_V6		0xf018
#define S5P_FIMV_PIXEL_FORMAT_V6		0xf020

#define S5P_FIMV_METADATA_ENABLE_V6		0xf024
#define S5P_FIMV_DBG_BUFFER_ADDR_V6		0xf030
#define S5P_FIMV_DBG_BUFFER_SIZE_V6		0xf034
#define S5P_FIMV_RET_INSTANCE_ID_V6		0xf070

#define S5P_FIMV_ERROR_CODE_V6			0xf074
#define S5P_FIMV_ERR_WARNINGS_START_V6		160
#define S5P_FIMV_ERR_DEC_MASK_V6		0xffff
#define S5P_FIMV_ERR_DEC_SHIFT_V6		0
#define S5P_FIMV_ERR_DSPL_MASK_V6		0xffff0000
#define S5P_FIMV_ERR_DSPL_SHIFT_V6		16

#define S5P_FIMV_DBG_BUFFER_OUTPUT_SIZE_V6	0xf078
#define S5P_FIMV_METADATA_STATUS_V6		0xf07C
#define S5P_FIMV_METADATA_ADDR_MB_INFO_V6	0xf080
#define S5P_FIMV_METADATA_SIZE_MB_INFO_V6	0xf084

/* Decoder Registers */
#define S5P_FIMV_D_CRC_CTRL_V6			0xf0b0
#define S5P_FIMV_D_DEC_OPTIONS_V6		0xf0b4
#define S5P_FIMV_D_OPT_FMO_ASO_CTRL_MASK_V6	4
#define S5P_FIMV_D_OPT_DDELAY_EN_SHIFT_V6	3
#define S5P_FIMV_D_OPT_LF_CTRL_SHIFT_V6		1
#define S5P_FIMV_D_OPT_LF_CTRL_MASK_V6		0x3
#define S5P_FIMV_D_OPT_TILE_MODE_SHIFT_V6	0

#define S5P_FIMV_D_DISPLAY_DELAY_V6		0xf0b8

#define S5P_FIMV_D_SET_FRAME_WIDTH_V6		0xf0bc
#define S5P_FIMV_D_SET_FRAME_HEIGHT_V6		0xf0c0

#define S5P_FIMV_D_SEI_ENABLE_V6		0xf0c4

/* Buffer setting registers */
#define S5P_FIMV_D_MIN_NUM_DPB_V6		0xf0f0
#define S5P_FIMV_D_MIN_LUMA_DPB_SIZE_V6		0xf0f4
#define S5P_FIMV_D_MIN_CHROMA_DPB_SIZE_V6	0xf0f8
#define S5P_FIMV_D_MVC_NUM_VIEWS_V6		0xf0fc
#define S5P_FIMV_D_MIN_NUM_MV_V6		0xf100
#define S5P_FIMV_D_NUM_DPB_V6			0xf130
#define S5P_FIMV_D_LUMA_DPB_SIZE_V6		0xf134
#define S5P_FIMV_D_CHROMA_DPB_SIZE_V6		0xf138
#define S5P_FIMV_D_MV_BUFFER_SIZE_V6		0xf13c

#define S5P_FIMV_D_LUMA_DPB_V6			0xf140
#define S5P_FIMV_D_CHROMA_DPB_V6		0xf240
#define S5P_FIMV_D_MV_BUFFER_V6			0xf340

#define S5P_FIMV_D_SCRATCH_BUFFER_ADDR_V6	0xf440
#define S5P_FIMV_D_SCRATCH_BUFFER_SIZE_V6	0xf444
#define S5P_FIMV_D_METADATA_BUFFER_ADDR_V6	0xf448
#define S5P_FIMV_D_METADATA_BUFFER_SIZE_V6	0xf44c
#define S5P_FIMV_D_NUM_MV_V6			0xf478
#define S5P_FIMV_D_CPB_BUFFER_ADDR_V6		0xf4b0
#define S5P_FIMV_D_CPB_BUFFER_SIZE_V6		0xf4b4

#define S5P_FIMV_D_AVAILABLE_DPB_FLAG_UPPER_V6	0xf4b8
#define S5P_FIMV_D_AVAILABLE_DPB_FLAG_LOWER_V6	0xf4bc
#define S5P_FIMV_D_CPB_BUFFER_OFFSET_V6		0xf4c0
#define S5P_FIMV_D_SLICE_IF_ENABLE_V6		0xf4c4
#define S5P_FIMV_D_PICTURE_TAG_V6		0xf4c8
#define S5P_FIMV_D_STREAM_DATA_SIZE_V6		0xf4d0
#define S5P_FIMV_D_INIT_BUFFER_OPTIONS_V6	0xf47c

/* Display information register */
#define S5P_FIMV_D_DISPLAY_FRAME_WIDTH_V6	0xf500
#define S5P_FIMV_D_DISPLAY_FRAME_HEIGHT_V6	0xf504

/* Display status */
#define S5P_FIMV_D_DISPLAY_STATUS_V6		0xf508

#define S5P_FIMV_D_DISPLAY_LUMA_ADDR_V6		0xf50c
#define S5P_FIMV_D_DISPLAY_CHROMA_ADDR_V6	0xf510

#define S5P_FIMV_D_DISPLAY_FRAME_TYPE_V6	0xf514

#define S5P_FIMV_D_DISPLAY_CROP_INFO1_V6	0xf518
#define S5P_FIMV_D_DISPLAY_CROP_INFO2_V6	0xf51c
#define S5P_FIMV_D_DISPLAY_PICTURE_PROFILE_V6	0xf520
#define S5P_FIMV_D_DISPLAY_LUMA_CRC_TOP_V6	0xf524
#define S5P_FIMV_D_DISPLAY_CHROMA_CRC_TOP_V6	0xf528
#define S5P_FIMV_D_DISPLAY_LUMA_CRC_BOT_V6	0xf52c
#define S5P_FIMV_D_DISPLAY_CHROMA_CRC_BOT_V6	0xf530
#define S5P_FIMV_D_DISPLAY_ASPECT_RATIO_V6	0xf534
#define S5P_FIMV_D_DISPLAY_EXTENDED_AR_V6	0xf538

/* Decoded picture information register */
#define S5P_FIMV_D_DECODED_FRAME_WIDTH_V6	0xf53c
#define S5P_FIMV_D_DECODED_FRAME_HEIGHT_V6	0xf540
#define S5P_FIMV_D_DECODED_STATUS_V6		0xf544
#define S5P_FIMV_DEC_CRC_GEN_MASK_V6		0x1
#define S5P_FIMV_DEC_CRC_GEN_SHIFT_V6		6

#define S5P_FIMV_D_DECODED_LUMA_ADDR_V6		0xf548
#define S5P_FIMV_D_DECODED_CHROMA_ADDR_V6	0xf54c

#define S5P_FIMV_D_DECODED_FRAME_TYPE_V6	0xf550
#define S5P_FIMV_DECODE_FRAME_MASK_V6		7

#define S5P_FIMV_D_DECODED_CROP_INFO1_V6	0xf554
#define S5P_FIMV_D_DECODED_CROP_INFO2_V6	0xf558
#define S5P_FIMV_D_DECODED_PICTURE_PROFILE_V6	0xf55c
#define S5P_FIMV_D_DECODED_NAL_SIZE_V6		0xf560
#define S5P_FIMV_D_DECODED_LUMA_CRC_TOP_V6	0xf564
#define S5P_FIMV_D_DECODED_CHROMA_CRC_TOP_V6	0xf568
#define S5P_FIMV_D_DECODED_LUMA_CRC_BOT_V6	0xf56c
#define S5P_FIMV_D_DECODED_CHROMA_CRC_BOT_V6	0xf570

/* Returned value register for specific setting */
#define S5P_FIMV_D_RET_PICTURE_TAG_TOP_V6		0xf574
#define S5P_FIMV_D_RET_PICTURE_TAG_BOT_V6		0xf578
#define S5P_FIMV_D_RET_PICTURE_TIME_TOP_V6		0xf57c
#define S5P_FIMV_D_RET_PICTURE_TIME_BOT_V6		0xf580
#define S5P_FIMV_D_CHROMA_FORMAT_V6			0xf588
#define S5P_FIMV_D_MPEG4_INFO_V6			0xf58c
#define S5P_FIMV_D_H264_INFO_V6				0xf590

#define S5P_FIMV_D_METADATA_ADDR_CONCEALED_MB_V6	0xf594
#define S5P_FIMV_D_METADATA_SIZE_CONCEALED_MB_V6	0xf598
#define S5P_FIMV_D_METADATA_ADDR_VC1_PARAM_V6		0xf59c
#define S5P_FIMV_D_METADATA_SIZE_VC1_PARAM_V6		0xf5a0
#define S5P_FIMV_D_METADATA_ADDR_SEI_NAL_V6		0xf5a4
#define S5P_FIMV_D_METADATA_SIZE_SEI_NAL_V6		0xf5a8
#define S5P_FIMV_D_METADATA_ADDR_VUI_V6			0xf5ac
#define S5P_FIMV_D_METADATA_SIZE_VUI_V6			0xf5b0

#define S5P_FIMV_D_MVC_VIEW_ID_V6		0xf5b4

/* SEI related information */
#define S5P_FIMV_D_FRAME_PACK_SEI_AVAIL_V6	0xf5f0
#define S5P_FIMV_D_FRAME_PACK_ARRGMENT_ID_V6	0xf5f4
#define S5P_FIMV_D_FRAME_PACK_SEI_INFO_V6	0xf5f8
#define S5P_FIMV_D_FRAME_PACK_GRID_POS_V6	0xf5fc

/* Encoder Registers */
#define S5P_FIMV_E_FRAME_WIDTH_V6		0xf770
#define S5P_FIMV_E_FRAME_HEIGHT_V6		0xf774
#define S5P_FIMV_E_CROPPED_FRAME_WIDTH_V6	0xf778
#define S5P_FIMV_E_CROPPED_FRAME_HEIGHT_V6	0xf77c
#define S5P_FIMV_E_FRAME_CROP_OFFSET_V6		0xf780
#define S5P_FIMV_E_ENC_OPTIONS_V6		0xf784
#define S5P_FIMV_E_PICTURE_PROFILE_V6		0xf788
#define S5P_FIMV_E_FIXED_PICTURE_QP_V6		0xf790

#define S5P_FIMV_E_RC_CONFIG_V6			0xf794
#define S5P_FIMV_E_RC_QP_BOUND_V6		0xf798
#define S5P_FIMV_E_RC_RPARAM_V6			0xf79c
#define S5P_FIMV_E_MB_RC_CONFIG_V6		0xf7a0
#define S5P_FIMV_E_PADDING_CTRL_V6		0xf7a4
#define S5P_FIMV_E_MV_HOR_RANGE_V6		0xf7ac
#define S5P_FIMV_E_MV_VER_RANGE_V6		0xf7b0
#define S5P_FIMV_E_MV_RANGE_V6_MASK		0x3fff

#define S5P_FIMV_E_VBV_BUFFER_SIZE_V6		0xf84c
#define S5P_FIMV_E_VBV_INIT_DELAY_V6		0xf850
#define S5P_FIMV_E_NUM_DPB_V6			0xf890
#define S5P_FIMV_E_LUMA_DPB_V6			0xf8c0
#define S5P_FIMV_E_CHROMA_DPB_V6		0xf904
#define S5P_FIMV_E_ME_BUFFER_V6			0xf948

#define S5P_FIMV_E_SCRATCH_BUFFER_ADDR_V6	0xf98c
#define S5P_FIMV_E_SCRATCH_BUFFER_SIZE_V6	0xf990
#define S5P_FIMV_E_TMV_BUFFER0_V6		0xf994
#define S5P_FIMV_E_TMV_BUFFER1_V6		0xf998
#define S5P_FIMV_E_SOURCE_LUMA_ADDR_V6		0xf9f0
#define S5P_FIMV_E_SOURCE_CHROMA_ADDR_V6	0xf9f4
#define S5P_FIMV_E_STREAM_BUFFER_ADDR_V6	0xf9f8
#define S5P_FIMV_E_STREAM_BUFFER_SIZE_V6	0xf9fc
#define S5P_FIMV_E_ROI_BUFFER_ADDR_V6		0xfA00

#define S5P_FIMV_E_PARAM_CHANGE_V6		0xfa04
#define S5P_FIMV_E_IR_SIZE_V6			0xfa08
#define S5P_FIMV_E_GOP_CONFIG_V6		0xfa0c
#define S5P_FIMV_E_MSLICE_MODE_V6		0xfa10
#define S5P_FIMV_E_MSLICE_SIZE_MB_V6		0xfa14
#define S5P_FIMV_E_MSLICE_SIZE_BITS_V6		0xfa18
#define S5P_FIMV_E_FRAME_INSERTION_V6		0xfa1c

#define S5P_FIMV_E_RC_FRAME_RATE_V6		0xfa20
#define S5P_FIMV_E_RC_BIT_RATE_V6		0xfa24
#define S5P_FIMV_E_RC_QP_OFFSET_V6		0xfa28
#define S5P_FIMV_E_RC_ROI_CTRL_V6		0xfa2c
#define S5P_FIMV_E_PICTURE_TAG_V6		0xfa30
#define S5P_FIMV_E_BIT_COUNT_ENABLE_V6		0xfa34
#define S5P_FIMV_E_MAX_BIT_COUNT_V6		0xfa38
#define S5P_FIMV_E_MIN_BIT_COUNT_V6		0xfa3c

#define S5P_FIMV_E_METADATA_BUFFER_ADDR_V6		0xfa40
#define S5P_FIMV_E_METADATA_BUFFER_SIZE_V6		0xfa44
#define S5P_FIMV_E_STREAM_SIZE_V6			0xfa80
#define S5P_FIMV_E_SLICE_TYPE_V6			0xfa84
#define S5P_FIMV_E_PICTURE_COUNT_V6			0xfa88
#define S5P_FIMV_E_RET_PICTURE_TAG_V6			0xfa8c
#define S5P_FIMV_E_STREAM_BUFFER_WRITE_POINTER_V6	0xfa90

#define S5P_FIMV_E_ENCODED_SOURCE_LUMA_ADDR_V6		0xfa94
#define S5P_FIMV_E_ENCODED_SOURCE_CHROMA_ADDR_V6	0xfa98
#define S5P_FIMV_E_RECON_LUMA_DPB_ADDR_V6		0xfa9c
#define S5P_FIMV_E_RECON_CHROMA_DPB_ADDR_V6		0xfaa0
#define S5P_FIMV_E_METADATA_ADDR_ENC_SLICE_V6		0xfaa4
#define S5P_FIMV_E_METADATA_SIZE_ENC_SLICE_V6		0xfaa8

#define S5P_FIMV_E_MPEG4_OPTIONS_V6		0xfb10
#define S5P_FIMV_E_MPEG4_HEC_PERIOD_V6		0xfb14
#define S5P_FIMV_E_ASPECT_RATIO_V6		0xfb50
#define S5P_FIMV_E_EXTENDED_SAR_V6		0xfb54

#define S5P_FIMV_E_H264_OPTIONS_V6		0xfb58
#define S5P_FIMV_E_H264_LF_ALPHA_OFFSET_V6	0xfb5c
#define S5P_FIMV_E_H264_LF_BETA_OFFSET_V6	0xfb60
#define S5P_FIMV_E_H264_I_PERIOD_V6		0xfb64

#define S5P_FIMV_E_H264_FMO_SLICE_GRP_MAP_TYPE_V6		0xfb68
#define S5P_FIMV_E_H264_FMO_NUM_SLICE_GRP_MINUS1_V6		0xfb6c
#define S5P_FIMV_E_H264_FMO_SLICE_GRP_CHANGE_DIR_V6		0xfb70
#define S5P_FIMV_E_H264_FMO_SLICE_GRP_CHANGE_RATE_MINUS1_V6	0xfb74
#define S5P_FIMV_E_H264_FMO_RUN_LENGTH_MINUS1_0_V6		0xfb78
#define S5P_FIMV_E_H264_FMO_RUN_LENGTH_MINUS1_1_V6		0xfb7c
#define S5P_FIMV_E_H264_FMO_RUN_LENGTH_MINUS1_2_V6		0xfb80
#define S5P_FIMV_E_H264_FMO_RUN_LENGTH_MINUS1_3_V6		0xfb84

#define S5P_FIMV_E_H264_ASO_SLICE_ORDER_0_V6	0xfb88
#define S5P_FIMV_E_H264_ASO_SLICE_ORDER_1_V6	0xfb8c
#define S5P_FIMV_E_H264_ASO_SLICE_ORDER_2_V6	0xfb90
#define S5P_FIMV_E_H264_ASO_SLICE_ORDER_3_V6	0xfb94
#define S5P_FIMV_E_H264_ASO_SLICE_ORDER_4_V6	0xfb98
#define S5P_FIMV_E_H264_ASO_SLICE_ORDER_5_V6	0xfb9c
#define S5P_FIMV_E_H264_ASO_SLICE_ORDER_6_V6	0xfba0
#define S5P_FIMV_E_H264_ASO_SLICE_ORDER_7_V6	0xfba4

#define S5P_FIMV_E_H264_CHROMA_QP_OFFSET_V6	0xfba8
#define S5P_FIMV_E_H264_NUM_T_LAYER_V6		0xfbac

#define S5P_FIMV_E_H264_HIERARCHICAL_QP_LAYER0_V6	0xfbb0
#define S5P_FIMV_E_H264_HIERARCHICAL_QP_LAYER1_V6	0xfbb4
#define S5P_FIMV_E_H264_HIERARCHICAL_QP_LAYER2_V6	0xfbb8
#define S5P_FIMV_E_H264_HIERARCHICAL_QP_LAYER3_V6	0xfbbc
#define S5P_FIMV_E_H264_HIERARCHICAL_QP_LAYER4_V6	0xfbc0
#define S5P_FIMV_E_H264_HIERARCHICAL_QP_LAYER5_V6	0xfbc4
#define S5P_FIMV_E_H264_HIERARCHICAL_QP_LAYER6_V6	0xfbc8

#define S5P_FIMV_E_H264_FRAME_PACKING_SEI_INFO_V6		0xfc4c
#define S5P_FIMV_ENC_FP_ARRANGEMENT_TYPE_SIDE_BY_SIDE_V6	0
#define S5P_FIMV_ENC_FP_ARRANGEMENT_TYPE_TOP_BOTTOM_V6		1
#define S5P_FIMV_ENC_FP_ARRANGEMENT_TYPE_TEMPORAL_V6		2

#define S5P_FIMV_E_MVC_FRAME_QP_VIEW1_V6		0xfd40
#define S5P_FIMV_E_MVC_RC_FRAME_RATE_VIEW1_V6		0xfd44
#define S5P_FIMV_E_MVC_RC_BIT_RATE_VIEW1_V6		0xfd48
#define S5P_FIMV_E_MVC_RC_QBOUND_VIEW1_V6		0xfd4c
#define S5P_FIMV_E_MVC_RC_RPARA_VIEW1_V6		0xfd50
#define S5P_FIMV_E_MVC_INTER_VIEW_PREDICTION_ON_V6	0xfd80

/* Codec numbers */
#define S5P_FIMV_CODEC_NONE_V6		-1


#define S5P_FIMV_CODEC_H264_DEC_V6	0
#define S5P_FIMV_CODEC_H264_MVC_DEC_V6	1

#define S5P_FIMV_CODEC_MPEG4_DEC_V6	3
#define S5P_FIMV_CODEC_FIMV1_DEC_V6	4
#define S5P_FIMV_CODEC_FIMV2_DEC_V6	5
#define S5P_FIMV_CODEC_FIMV3_DEC_V6	6
#define S5P_FIMV_CODEC_FIMV4_DEC_V6	7
#define S5P_FIMV_CODEC_H263_DEC_V6	8
#define S5P_FIMV_CODEC_VC1RCV_DEC_V6	9
#define S5P_FIMV_CODEC_VC1_DEC_V6	10
/* FIXME: Add 11~12 */
#define S5P_FIMV_CODEC_MPEG2_DEC_V6	13
#define S5P_FIMV_CODEC_VP8_DEC_V6	14
/* FIXME: Add 15~16 */
#define S5P_FIMV_CODEC_H264_ENC_V6	20
#define S5P_FIMV_CODEC_H264_MVC_ENC_V6	21

#define S5P_FIMV_CODEC_MPEG4_ENC_V6	23
#define S5P_FIMV_CODEC_H263_ENC_V6	24

#define S5P_FIMV_NV12M_HALIGN_V6		16
#define S5P_FIMV_NV12MT_HALIGN_V6		16
#define S5P_FIMV_NV12MT_VALIGN_V6		16

#define S5P_FIMV_TMV_BUFFER_ALIGN_V6		16
#define S5P_FIMV_LUMA_DPB_BUFFER_ALIGN_V6	256
#define S5P_FIMV_CHROMA_DPB_BUFFER_ALIGN_V6	256
#define S5P_FIMV_ME_BUFFER_ALIGN_V6		256
#define S5P_FIMV_SCRATCH_BUFFER_ALIGN_V6	256

#define S5P_FIMV_LUMA_MB_TO_PIXEL_V6		256
#define S5P_FIMV_CHROMA_MB_TO_PIXEL_V6		128
#define S5P_FIMV_NUM_TMV_BUFFERS_V6		2

#define S5P_FIMV_MAX_FRAME_SIZE_V6		(2 * SZ_1M)
#define S5P_FIMV_NUM_PIXELS_IN_MB_ROW_V6	16
#define S5P_FIMV_NUM_PIXELS_IN_MB_COL_V6	16

/* Buffer size requirements defined by hardware */
#define S5P_FIMV_TMV_BUFFER_SIZE_V6(w, h)	(((w) + 1) * ((h) + 3) * 8)
#define S5P_FIMV_ME_BUFFER_SIZE_V6(imw, imh, mbw, mbh) \
	(((((imw + 127) / 64) * 16) * DIV_ROUND_UP(imh, 64) * 256) + \
	 (DIV_ROUND_UP((mbw) * (mbh), 32) * 16))
#define S5P_FIMV_SCRATCH_BUF_SIZE_H264_DEC_V6(w, h)	(((w) * 192) + 64)
#define S5P_FIMV_SCRATCH_BUF_SIZE_MPEG4_DEC_V6(w, h) \
			((w) * 144 + 8192 * (h) + 49216 + 1048576)
#define S5P_FIMV_SCRATCH_BUF_SIZE_VC1_DEC_V6(w, h) \
						(2096 * ((w) + (h) + 1))
#define S5P_FIMV_SCRATCH_BUF_SIZE_H263_DEC_V6(w, h)	\
			S5P_FIMV_SCRATCH_BUF_SIZE_MPEG4_DEC_V6(w, h)
#define S5P_FIMV_SCRATCH_BUF_SIZE_VP8_DEC_V6(w, h) \
			((w) * 32 + (h) * 128 + (((w) + 1) / 2) * 64 + 2112)
#define S5P_FIMV_SCRATCH_BUF_SIZE_H264_ENC_V6(w, h) \
			(((w) * 64) + (((w) + 1) * 16) + (4096 * 16))
#define S5P_FIMV_SCRATCH_BUF_SIZE_MPEG4_ENC_V6(w, h) \
			(((w) * 16) + (((w) + 1) * 16))

/* MFC Context buffer sizes */
#define MFC_CTX_BUF_SIZE_V6		(28 * SZ_1K)	/* 28KB */
#define MFC_H264_DEC_CTX_BUF_SIZE_V6	(2 * SZ_1M)	/* 2MB */
#define MFC_OTHER_DEC_CTX_BUF_SIZE_V6	(20 * SZ_1K)	/* 20KB */
#define MFC_H264_ENC_CTX_BUF_SIZE_V6	(100 * SZ_1K)	/* 100KB */
#define MFC_OTHER_ENC_CTX_BUF_SIZE_V6	(12 * SZ_1K)	/* 12KB */

/* MFCv6 variant defines */
#define MAX_FW_SIZE_V6			(SZ_512K)	/* 512KB */
#define MAX_CPB_SIZE_V6			(3 * SZ_1M)	/* 3MB */
#define MFC_VERSION_V6			0x61
#define MFC_NUM_PORTS_V6		1

#endif /* _REGS_FIMV_V6_H */