/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only */
/* Atlantic Network Driver
 *
 * Copyright (C) 2014-2019 aQuantia Corporation
 * Copyright (C) 2019-2020 Marvell International Ltd.
 */

/* File aq_nic.h: Declaration of common code for NIC. */

#ifndef AQ_NIC_H
#define AQ_NIC_H

#include "aq_common.h"
#include "aq_rss.h"
#include "aq_hw.h"

struct aq_ring_s;
struct aq_hw_ops;
struct aq_fw_s;
struct aq_vec_s;
struct aq_macsec_cfg;
struct aq_ptp_s;
enum aq_rx_filter_type;

enum aq_fc_mode {
	AQ_NIC_FC_OFF = 0,
	AQ_NIC_FC_TX,
	AQ_NIC_FC_RX,
	AQ_NIC_FC_FULL,
};

struct aq_fc_info {
	enum aq_fc_mode req;
	enum aq_fc_mode cur;
};

struct aq_nic_cfg_s {
	const struct aq_hw_caps_s *aq_hw_caps;
	u64 features;
	u32 rxds;		/* rx ring size, descriptors # */
	u32 txds;		/* tx ring size, descriptors # */
	u32 vecs;		/* allocated rx/tx vectors */
	u32 link_irq_vec;
	u32 irq_type;
	u32 itr;
	u16 rx_itr;
	u16 tx_itr;
	u32 rxpageorder;
	u32 num_rss_queues;
	u32 mtu;
	struct aq_fc_info fc;
	u32 link_speed_msk;
	u32 wol;
	u8 is_vlan_rx_strip;
	u8 is_vlan_tx_insert;
	bool is_vlan_force_promisc;
	u16 is_mc_list_enabled;
	u16 mc_list_count;
	bool is_autoneg;
	bool is_polling;
	bool is_rss;
	bool is_lro;
	bool is_qos;
	bool is_ptp;
	enum aq_tc_mode tc_mode;
	u32 priv_flags;
	u8 tcs;
	u8 prio_tc_map[8];
	u32 tc_max_rate[AQ_CFG_TCS_MAX];
	unsigned long tc_min_rate_msk;
	u32 tc_min_rate[AQ_CFG_TCS_MAX];
	struct aq_rss_parameters aq_rss;
	u32 eee_speeds;
};

#define AQ_NIC_FLAG_STARTED   0x00000004U
#define AQ_NIC_FLAG_STOPPING  0x00000008U
#define AQ_NIC_FLAG_RESETTING  0x00000010U
#define AQ_NIC_FLAG_CLOSING   0x00000020U
#define AQ_NIC_PTP_DPATH_UP   0x02000000U
#define AQ_NIC_LINK_DOWN    0x04000000U
#define AQ_NIC_FLAG_ERR_UNPLUG 0x40000000U
#define AQ_NIC_FLAG_ERR_HW   0x80000000U

#define AQ_NIC_QUIRK_BAD_PTP  BIT(0)

#define AQ_NIC_WOL_MODES    (WAKE_MAGIC |\
				 WAKE_PHY)

#define AQ_NIC_CFG_RING_PER_TC(_NIC_CFG_) \
	(((_NIC_CFG_)->tc_mode == AQ_TC_MODE_4TCS) ? 8 : 4)

#define AQ_NIC_CFG_TCVEC2RING(_NIC_CFG_, _TC_, _VEC_) \
	((_TC_) * AQ_NIC_CFG_RING_PER_TC(_NIC_CFG_) + (_VEC_))

#define AQ_NIC_RING2QMAP(_NIC_, _ID_) \
	((_ID_) / AQ_NIC_CFG_RING_PER_TC(&(_NIC_)->aq_nic_cfg) * \
		(_NIC_)->aq_vecs + \
	((_ID_) % AQ_NIC_CFG_RING_PER_TC(&(_NIC_)->aq_nic_cfg)))

struct aq_hw_rx_fl2 {
	struct aq_rx_filter_vlan aq_vlans[AQ_VLAN_MAX_FILTERS];
};

struct aq_hw_rx_fl3l4 {
	u8 active_ipv4;
	u8 active_ipv6:2;
	u8 is_ipv6;
	u8 reserved_count;
};

struct aq_hw_rx_fltrs_s {
	struct hlist_head   filter_list;
	u16          active_filters;
	struct aq_hw_rx_fl2  fl2;
	struct aq_hw_rx_fl3l4 fl3l4;
	/* filter ether type */
	u8 fet_reserved_count;
};

struct aq_nic_s {
	atomic_t flags;
	u32 msg_enable;
	struct aq_vec_s *aq_vec[AQ_CFG_VECS_MAX];
	struct aq_ring_s *aq_ring_tx[AQ_HW_QUEUES_MAX];
	struct aq_hw_s *aq_hw;
	struct net_device *ndev;
	unsigned int aq_vecs;
	unsigned int packet_filter;
	unsigned int power_state;
	u8 port;
	const struct aq_hw_ops *aq_hw_ops;
	const struct aq_fw_ops *aq_fw_ops;
	struct aq_nic_cfg_s aq_nic_cfg;
	struct timer_list service_timer;
	struct work_struct service_task;
	struct timer_list polling_timer;
	struct aq_hw_link_status_s link_status;
	struct {
		u32 count;
		u8 ar[AQ_HW_MULTICAST_ADDRESS_MAX][ETH_ALEN];
	} mc_list;
	/* Bitmask of currently assigned vlans from linux */
	unsigned long active_vlans[BITS_TO_LONGS(VLAN_N_VID)];

	struct pci_dev *pdev;
	unsigned int msix_entry_mask;
	u32 irqvecs;
	/* mutex to serialize FW interface access operations */
	struct mutex fwreq_mutex;
#if IS_ENABLED(CONFIG_MACSEC)
	struct aq_macsec_cfg *macsec_cfg;
#endif
	/* PTP support */
	struct aq_ptp_s *aq_ptp;
	struct aq_hw_rx_fltrs_s aq_hw_rx_fltrs;
};

static inline struct device *aq_nic_get_dev(struct aq_nic_s *self)
{
	return self->ndev->dev.parent;
}

void aq_nic_ndev_init(struct aq_nic_s *self);
struct aq_nic_s *aq_nic_alloc_hot(struct net_device *ndev);
void aq_nic_set_tx_ring(struct aq_nic_s *self, unsigned int idx,
			struct aq_ring_s *ring);
struct net_device *aq_nic_get_ndev(struct aq_nic_s *self);
int aq_nic_init(struct aq_nic_s *self);
void aq_nic_cfg_start(struct aq_nic_s *self);
int aq_nic_ndev_register(struct aq_nic_s *self);
void aq_nic_ndev_free(struct aq_nic_s *self);
int aq_nic_start(struct aq_nic_s *self);
unsigned int aq_nic_map_skb(struct aq_nic_s *self, struct sk_buff *skb,
			  struct aq_ring_s *ring);
int aq_nic_xmit(struct aq_nic_s *self, struct sk_buff *skb);
int aq_nic_get_regs(struct aq_nic_s *self, struct ethtool_regs *regs, void *p);
int aq_nic_get_regs_count(struct aq_nic_s *self);
u64 *aq_nic_get_stats(struct aq_nic_s *self, u64 *data);
int aq_nic_stop(struct aq_nic_s *self);
void aq_nic_deinit(struct aq_nic_s *self, bool link_down);
void aq_nic_set_power(struct aq_nic_s *self);
void aq_nic_free_hot_resources(struct aq_nic_s *self);
void aq_nic_free_vectors(struct aq_nic_s *self);
int aq_nic_realloc_vectors(struct aq_nic_s *self);
int aq_nic_set_mtu(struct aq_nic_s *self, int new_mtu);
int aq_nic_set_mac(struct aq_nic_s *self, struct net_device *ndev);
int aq_nic_set_packet_filter(struct aq_nic_s *self, unsigned int flags);
int aq_nic_set_multicast_list(struct aq_nic_s *self, struct net_device *ndev);
unsigned int aq_nic_get_link_speed(struct aq_nic_s *self);
void aq_nic_get_link_ksettings(struct aq_nic_s *self,
			    struct ethtool_link_ksettings *cmd);
int aq_nic_set_link_ksettings(struct aq_nic_s *self,
			   const struct ethtool_link_ksettings *cmd);
struct aq_nic_cfg_s *aq_nic_get_cfg(struct aq_nic_s *self);
u32 aq_nic_get_fw_version(struct aq_nic_s *self);
int aq_nic_set_loopback(struct aq_nic_s *self);
int aq_nic_update_interrupt_moderation_settings(struct aq_nic_s *self);
void aq_nic_shutdown(struct aq_nic_s *self);
u8 aq_nic_reserve_filter(struct aq_nic_s *self, enum aq_rx_filter_type type);
void aq_nic_release_filter(struct aq_nic_s *self, enum aq_rx_filter_type type,
			  u32 location);
int aq_nic_setup_tc_mqprio(struct aq_nic_s *self, u32 tcs, u8 *prio_tc_map);
int aq_nic_setup_tc_max_rate(struct aq_nic_s *self, const unsigned int tc,
			   const u32 max_rate);
int aq_nic_setup_tc_min_rate(struct aq_nic_s *self, const unsigned int tc,
			   const u32 min_rate);
#endif /* AQ_NIC_H */